MAC Auditor

PAKIET USŁUG PODSTAWOWYCH

Pakiet skierowany jest do firm, które oczekują wystandaryzowanej obsługi w możliwie najniższej cenie. Pakiet obejmuje kalkulację wynagrodzeń, sporządzanie listy płac oraz kontakty w imieniu klienta z ZUS i Urzędem Skarbowym. Zazwyczaj usługa poszerzona jest o administrację kadr zapewniającą prawidłowe prowadzenie akt osobowych pracowników.

Usługi oferowane w ramach pakietu:

Naliczanie wynagrodzeń

 • Kalkulacja wynagrodzeń i sporządzenie listy płac
 • Sporządzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4)
 • Przygotowanie informacji dla Klienta o wysokości i terminach zapłaty składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4)
 • Przygotowanie informacji dla pracowników o składnikach wynagrodzenia (paski) oraz raportów RMUA
 • Przygotowanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia
 • Przygotowanie rocznych deklaracji PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR

Administracja kadr

 • Przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Przygotowywanie standardowych umów o pracę, rozwiązań umów o pracę i świadectw pracy
 • Przygotowywanie standardowych umów zlecenia i umów o dzieło
 • Ustalanie limitów urlopów i weryfikacja ilości dni urlopu wykorzystanych w danym roku
 • Odpowiadanie na pisma komorników

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Information about the selected provisions in connection with the epidemic of COVID-19, anti-crisis shield 2.0

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl