MAC Auditor

Sporządzanie umów o pracę i innych

Umowa o pracę to dokument, który należy wręczyć pracownikowi przed rozpoczęciem pracy. Jest podstawowym i najważniejszym dokumentem potwierdzającym nawiązanie stosunku pracy. Sporządzenie umowy o pracę jest obowiązkiem pracodawcy i w jego interesie jest, aby był sporządzony prawidłowo.

Nasza firma pomoże sporządzić umowę o pracę dostosowaną do Twojej Firmy i stanowiska zatrudnianego pracownika. Pomożemy sprawdzić zgodność umów związanych z zatrudnieniem z polskimi przepisami jak również zaproponujemy nowe rozwiązania czy drobne zmiany w umowach. 

Drugim najważniejszym po umowie o pracę dokumentem, jest informacja o warunkach zatrudnienia, której obowiązek sporządzenia wynika z Art. 29 § 3 Kodeksu pracy.

Jeśli oprócz albo zamiast pracowników zatrudniasz osoby na umowy zlecenia i umowy o dzieło, to pomożemy przygotować dokumenty, które będą zasadne w tej sytuacji. Dodatkowo przygotowujemy rachunki do umów zlecenia i umów o dzieło, z których wynika jakie kwoty należy wypłacić i które są dokumentem księgowym, potwierdzającym poniesienie kosztu (tak jak faktura).

Pracownik który się nie sprawdza lub jeśli trzeba z innych powodów się z nim rozstać, powinien otrzymać dokument rozwiązujący umowę oraz dokument poświadczający okres zatrudnienia, czyli świadectwo pracy. Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w przygotowywaniu rozwiązań umów o pracę oraz świadectw pracy.  

W imieniu naszych klientów przygotowujemy dokumenty związane z zatrudnieniem, jest to m.in.:

 • Skierowanie na badania lekarskie
 • Umowa o pracę
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
 • Zakres obowiązków
 • Umowa zlecenia
 • Umowa o dzieło
 • Rachunek do umowy zlecenia
 • Rachunek do umowy o dzieło
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • Świadectwo pracy

Więcej na temat obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników możesz przeczytać na naszym blogu: 

http://macpayroll.pl/zatrudnienie-pracownika/ 

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Information about the selected provisions in connection with the epidemic of COVID-19, anti-crisis shield 2.0

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl