MAC Auditor

Sporządzanie deklaracji

Nasi klienci, którzy zatrudniają pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieł, menadżerów na cywilnoprawne kontrakty menadżerskie, w tym w ramach prowadzonej przez menadżera działalności gospodarczej, są zobowiązani składać szereg różnych deklaracji oraz informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Głównego Urzędu Statystycznego. Obowiązki sprawozdawcze dotyczą także firm, które co prawda nie zatrudniają nikogo, ale w jej organach zasiadają członkowie rady nadzorczej, nawet jeśli nie otrzymują wynagrodzeń oraz członkowie zarządu, którzy za pełnienie swojej funkcji otrzymują wynagrodzenie. Ponadto deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS są zobowiązane składać osoby prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych, komandytowych i partnerskich, a także wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. ( http://macpayroll.pl/100-udzialow-w-sp-z-oo-czesc-i/ )

W imieniu klientów przygotowujemy oraz składamy do odpowiednich urzędów i instytucji:

  • Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA, ZZA, ZCNA, ZIUA, ZWUA
  • Deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA, RCA, RZA i RSA

http://macpayroll.pl/korekty-zus-czesc-1-jak-uniknac-korekt-zus/

http://macpayroll.pl/korekty-zus-czesc-2-jak-skorygowac-brak-raportu/

  • Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA
  • Deklaracje podatkowe PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1, IFT-1R, PIT-8C 

http://macpayroll.pl/nie-wystarczy-podpis-elektroniczny-aby-podpisac-deklaracje-pit-4r-pit-8ar-i-pit-11/

  • Deklaracje miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DEK-I-0 oraz deklarację roczną DEK-R 

http://macpayroll.pl/pfron-wzrost-zatrudnienia/

Powyższe deklaracje składa się z różną częstotliwością (bezpośrednio po zdarzeniu, miesięcznie, kwartalnie, rocznie). Jest to obowiązek nałożony ustawowo na podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Przygotowanie tych deklaracji i informacji zajmuje dużo czasu i wymaga znajomości przepisów, więc warto powierzyć obowiązek ich sporządzania fachowcom, którzy na bieżąco aktualizują swoją wiedzę, podążając za szybko zmieniającymi się przepisami prawa.

Oferujemy również reprezentowanie naszych klientów przed organami podatkowymi oraz ZUS. 

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Information about the selected provisions in connection with the epidemic of COVID-19, anti-crisis shield 2.0

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl