MAC Auditor

Naliczanie płac

Payroll kojarzony jest przede wszystkim z listami płac. Ale payroll to także szereg działań, które są niezbędne do prawidłowej obsługi płacowej:

 • Obsługa profilu ZUS PUE https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez podmioty, które powierzają nam usługi payroll, w tym m.in. pobieranie zwolnień lekarskich wystawionych przez lekarzy w formie elektronicznej, występowanie o zaświadczenia o niezaleganiu składom ZUS, składaniu wniosków o rozliczenie konta płatnika w ZUS, składanie wniosków o ustalenie podstawy składek emerytalno-rentowych,

 • Ewidencjonowanie nieobecności,

 • Rozliczanie czasu pracy, zarówno pracowników zatrudnionych w podstawowym jak i równoważnym systemie czasu pracy, pracujących w systemie zmianowym, w tym w porze nocnej,

 • Kalkulowanie nadgodzin i dodatków za nadgodziny 50% i 100% oraz dodatku za pracę w porze nocnej,

 • Udzielanie informacji dotyczących zasiłków i weryfikacja poprawności wypełnionych dokumentów do uzyskania przez pracowników, zleceniobiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą: zasiłków opiekuńczych, zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich oraz zasiłków chorobowych,

 • Sporządzanie dokumentów Z-3 i Z-3a oraz ich wysyłka do ZUS,

 • Analiza rodzajów składników wynagrodzeń i przychodów w naturze pod względem podlegania składkom ZUS i opodatkowania oraz analiza możliwych zwolnień z obciążeń publiczno-prawnych,

 • Rozliczanie potraceń z wynagrodzeń, w tym udzielonych zaliczek, pożyczek, zajęć komorniczych zwykłych i alimentacyjnych, kar porządkowych, z uwzględnieniem ustawowych granic potrąceń,

 • Weryfikacja przekroczeń podstawy składek emerytalno-rentowych,

 • Weryfikacja przekroczenia pierwszego progu podatkowego i możliwości poboru niższej zaliczki na podatek,

 • Analiza składników wynagrodzeń pod względem włączenia ich do podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłków oraz wynagrodzenia urlopowego i wskazanie jakie cechy są charakterystyczne dla składnika, aby wliczyć/nie wliczyć go do podstawy,

 • Payroll czyli naliczanie wynagrodzeń  na podstawie przekazanych danych oraz sporządzonych wyliczeń, w tym wynagrodzeń za część miesiąca, wynagrodzenia za czas choroby, urlopu i innych nieobecności, ekwiwalentów za urlop, premii, prowizji i innych bonusów, odpraw, odszkodowań i rekompensat związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,

 • Przygotowanie plików przelewów wynagrodzeń,

 • Przygotowywanie pasków wynagrodzeń i przekazywanie ich w ustalonej formie (papierowa, elektroniczna, podpięcie w programie e-pracownik),

 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, RCA, RZA i RSA oraz wysyłka elektroniczna deklaracji,

 • Kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy,

 • Przygotowanie comiesięcznej informacji o wysokości i terminach zapłaty składek ZUS, zaliczki na podatek i PFRON,

 • Przygotowanie dla pracowników zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

 • Przygotowanie rocznych deklaracji i informacji PIT-11, PIT-4R, IFT-1, PIT-8AR, ZUS IWA, DEK-R,

 • Przygotowanie rocznych informacji ZUS dla osób ubezpieczonych,

 • Przygotowanie zestawień i raportów dotyczących wynagrodzeń, kosztów wynagrodzeń, w tym w podziale na działy, wydziały, projekty, MPK-i,

 • Inne czynności ustalone wspólnie z klientem, które są niezbędne dla jego wymagań i specyfiki firmy.

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Information about the selected provisions in connection with the epidemic of COVID-19, anti-crisis shield 2.0

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl