MAC Auditor

Administracja kadr

Administracja kadrowa to przede wszystkim:

 • Przygotowanie dokumentów na start zatrudnienia, m.in. umowy o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, zakresu obowiązków, skierowania na badania
 • Przygotowanie dokumentów w trakcie zatrudnienia, tj. dokumentów potocznie zwanych aneksami, czyli porozumienia zmieniające bądź wypowiedzenia zmieniające oraz pism dotyczących kar porządkowych, czyli kary upomnienia i nagany
 • Informowanie o kończących się umowach o pracę
 • Przygotowanie dokumentów związanych z zakończeniem zatrudnienia, tj. rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz świadectwa pracy
 • Zgłoszenie pracownia oraz zgłoszenie członków rodziny pracownika do ZUS, zgłaszanie zmian w ZUS oraz wyrejestrowanie pracownika
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Ustalanie limitów urlopów, ewidencjonowanie wykorzystanych urlopów oraz weryfikacji ilości dni urlopów pozostałych do wykorzystania
 • Ewidencjonowanie wszelkich nieobecności pracowników, które mają wypływ na wynagrodzenie
 • Weryfikowanie ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • Przygotowywanie odpowiedzi na pisma od komorników
 • Przygotowanie umów zlecenia i o dzieło
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu

Jeśli usługę administracji kadr wykonujemy w miejscu prowadzenia działalności przez klienta, to dodatkowo kontaktujemy się z pracodawcą oraz pracownikami. Przekazujemy pracodawcy dokumenty do podpisu (umowy o pracę, rozwiązania umów, świadectwa pracy), pomagamy pracownikom wypełnić dokumenty do zatrudnienia, przekazujemy pracownikom dokumenty do podpisu, udzielamy informacji i wyjaśnień. Działamy zgodnie z procedurami realizacji polityki personalnej,  ustalonymi w danym przedsiębiorstwie. A jeśli takie procedury nie istnieją, to wspólnie z klientem wypracowujemy model obsługi.

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Information about the selected provisions in connection with the epidemic of COVID-19, anti-crisis shield 2.0

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl