MAC Auditor

Blog

Blog eksperta kadr i płac

Zawieszenie obowiązków w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych oraz uproszczone wstępne badania lekarskie i badania kontrolne w czasie epidemii COVID-19

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła korzystne rozwiązanie i jednocześnie w tej chwili jedynie możliwe odnoszące się do pracowniczych badań lekarskich.

17% podatku od wynagrodzeń

Od 1 października 2019 roku będzie pobierana niższa zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, zleceniobiorcom, wykonawcom dzieł, członkom zarządu i rad nadzorczych oraz osobom zatrudnionym na podstawie kontraktów menadżerskich, oczywiście o ile nie przekroczą progu podatkowego.

Wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą to marzenie wielu osób. Dla jednych dlatego, że oznacza spokój, kontakt z naturą i ucieczkę od wielkiego świata. Ale dla przeważającej większości wczasy pod gruszą to dodatkowe środki od pracodawcy na sfinansowanie odpoczynku. Niezależnie od tego, gdzie ten odpoczynek będzie realizowany. Jak dostać wczasy pod gruszą?

Urlop bez zgody pracownika?

Pracownik, który chce wykorzystać urlop wypoczynkowy, wnioskuje do pracodawcy o urlop, wskazując od kiedy do kiedy chce korzystać z urlopu. Jest to wniosek, wiec pracodawca może się zgodzić na zaproponowany przez pracownika termin urlopu lub też nie wyrazić na niego zgody. A czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop bez jego zgody?

Obowiązki BHP przy telepracy

Przepisy BHP dość jasno określają, jakie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy powinien spełniać pracodawca, zatrudniając zdalnych pracowników.

RODO

RODO to unijne rozporządzenie, którego celem jest ujednolicenie przepisów o ochronie danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Odpowiedzi na pytania naszych klientów - cz. 8. - odzież robocza pracowników fizycznych

Odpowiada: RENATA GUZA-KILIAŃSKA

Wśród naszych klientów są podmioty, które ze względu na ilość zatrudnionych pracowników nie mają swojego BHP-owca zatrudnionego na etat. Dlatego czasem kwestie BHP są nie do końca uregulowane w firmie. O ile dba się zazwyczaj o szkolenia BHP wstępne i okresowe, to zapomina się o tzw. ocenie ryzyka zawodowego oraz konieczności zapewnienia odzieży i obuwia roboczego.

Obowiązki dotyczące PFRON przy wzroście zatrudnienia

Wzrost zatrudnienia w firmie powoduje szereg nowych obowiązków oraz czasem wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jednym z obowiązków jest wprowadzenie regulaminów pracy i wynagradzania, ale w 2017 roku podwyższono ilość zatrudnionych pracowników po przekroczeniu której należy wprowadzić regulaminy w firmie (z 20 na 50). Natomiast limit osób dotyczący PFRON jest niższy i pozostał niezmieniony, dlatego dotyczy szerszej grupy podmiotów.

Indywidualny numer rachunku składkowego w ZUS

Indywidualny numer rachunku składkowego w ZUS Informacja o rachunku do rozliczeń z ZUS trafiła już do niektórych płatników. Nowy rachunek będzie stosowany począwszy od 1 stycznia 2018 roku

Pracownik przechodzi na emeryturę

Zmiana wieku emerytalnego spowodowała, że wiele osób decyduje się skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. Już obserwujemy większe zainteresowanie kwestiami płacowymi pracowników w wieku przedemerytalnym, w tym: RP-7, świadectwami pracy, odprawami emerytalnymi. A w najbliższym czasie prognozuje się prawdziwe oblężenie zarówno działów kadrowo-płacowych jak i Zakładów Ubezpieczeń Społecznych.

Umowa zlecenia ze stawką minimalną od 1 stycznia 2017 roku

Od kilku miesięcy jest głośno o tym, że od 2017 roku zostaje wprowadzona minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia. Jest to rewolucja w umowach zlecenia. Wiele zmian wprowadzanych od 1 stycznia 2017 roku, przybliża cywilnoprawną formę zatrudnienia do stosunku pracy. A w niektórych aspektach zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, jest bardziej rygorystyczne od zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Składki ZUS od umów zlecenia: zmiany od 1 stycznia 2016 roku

Odpowiada: Renata Guza

Wszystkie umowy zlecenia oskładkowane! Od wszystkich umów zlecenia będzie trzeba płacić składki ZUS! Takie hasła straszą, ale są dużym uogólnieniem. Zaostrzono i doprecyzowano przepisy dotyczące ozusowania wynagrodzeń z umów zlecenia. Uszczelniono przepisy, ale nadal będą przypadki, kiedy od umów zlecenia będzie tylko składka zdrowotna.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA od 1 stycznia 2016 roku

Odpowiada: Renata Guza

Elektroniczne zwolnienia mogą pojawić się już 1 stycznia 2016 roku. Mogą ale nie muszą. Przepisy nakazują firmom rozliczającym składki ZUS za więcej niż 5 osób, utworzyć profil zaufany do 31 grudnia 2015 roku, na który mają spływać elektroniczne zwolnienia lekarskie.

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie. Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko cokolwiek wyjaśnić.

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 5. Zwolnienie lekarskie a urlop macierzyński

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie pracownika naszego klienta: Czy to prawda, że jeżeli kobieta w ciąży jest na zwolnieniu lekarskim do porodu, to ostatnie dwa tygodnie zwolnienia odejmowane są z urlopu macierzyńskiego, tzn. nie są liczone jako zwolnienie, tylko jako urlop macierzyński? Jest to niepotwierdzona informacja od moich koleżanek, które rodziły kilka lat wcześniej. Wolałabym jednak mieć informację z pewnego źródła.

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 3. Zwolnienie na dziecko

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: "Niestety dzisiaj (07.08) skończył mi się urlop rodzicielski. Ponieważ mój synek ma problemy z napięciem mięśniowym i musi być rehabilitowany, to wybieram się właśnie do neurologa po zwolnienie na dziecko. Chciałam się upewnić czy zwolnienie powinno zaczynać się od 08.08, czyli od najbliższej soboty? Chodzi mi o zachowanie ciągłości, jak to z nią jest w przypadku zwolnień? A tak swoja drogą, czy wciąż przysługuje mi 60 dni zwolnienia na dziecko w ciągu roku czy rzecz się ma jakoś inaczej w przypadku posiadania dwojga potomstwa?"

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 2. Zmniejszenie etatu na prośbę pracodawcy

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie pracownika naszego klienta: "Mam ogromną prośbę w wyjaśnieniu pewnej sytuacji, do której mam pewne wątpliwości. Mojej siostrze po urodzeniu dziecka w styczniu 2015 roku, wg. nowych przepisów należy się rok urlopu macierzyńskiego, z tym że umowa kończy się jej 8 września 2015 roku (umowę ma teraz na pełny etat) i pracodawca chce żeby teraz podpisała umowę, ale już na pół etatu a nie na cały. Czy jest to zgodne z przepisami i czy musi podpisywać taką umowę? Czy nadal nie należy się jej pełny etat?"

100 % udziałów w sp. z o.o. - część II

Odpowiada: Renata Guza

Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Udał się jeden biznes? To super! Może warto wystartować z następnym? Warto też zapoznać się z obowiązkami względem ZUS, które mogą istnieć także wtedy, gdy się nikogo nie zatrudnia.

100 % udziałów w sp. z o.o. - część I

Odpowiada: Renata Guza

Jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z przepisami ZUS, jest traktowany jak osoba prowadząca działalność gospodarczą. I taki byt prawny rodzi określone obowiązki względem ZUS. Są to obowiązki dokumentacyjne, ale także niestety obciążenia finansowe. Jest to szczególnie dotkliwe dla firm na starcie, o niskich dochodach, a także często na początku działalności: ze stratą.

Idzie wiosna, czas na zmiany. Może nadszedł czas, aby zmienić księgowość, kadry, biuro rachunkowe? Zredukować koszty, błędy oraz stres. I zająć się spokojnie biznesem

Odpowiada: Renata Guza

W ostatnich latach, coraz bardziej popularne staje się wyodrębnienie procesów, których realizacja może być przekazana na zewnątrz firmy. Najczęściej dotyczy to prowadzenia księgowości oraz prowadzenia kadr i płac, co jest słuszną koncepcją. Przepisy często się zmieniają, niezbędne jest ciągłe aktualizowanie wiedzy. Jest to czasochłonne, kosztowne oraz obarczone ryzykiem błędnego zinterpretowania przepisów.

Deklaracje w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem, to nowy obowiązek dla firm - zmiany od 1 stycznia 2015 roku dotyczą deklaracji składanych za 2014 rok

Odpowiada: Renata Guza

Początek roku to czas sporządzania deklaracji rocznych, w tym PIT-4R i PIT-11. Tym razem nie pozostawiono wyboru firmom sporządzającym PIT-y dla więcej niż 5 podatników. Firmy zostały zobowiązane wysłać deklaracje elektronicznie. Ale aby je wysłać, najpierw należy je podpisać. I tu należy podkreślić, że należy je podpisać elektronicznie.

Umowa na czas określony - projekt zmian przepisów Kodeksu pracy

Odpowiada: Renata Guza

Od 2015 roku są planowane zmiany dotyczące umów na czas określony. Postanowiono ograniczyć do 33 miesięcy łączną długość umów na czas określony zawieranych z tym samym pracownikiem oraz ograniczyć do 3 łączną ilość umów na czas określony. Zmiany dotyczą także rozwiązywania umów na czas określony.

ZUS czy OFE - czas na decyzję do 31 lipca 2014 roku

Odpowiada: Renata Guza

Jeśli część twojej składki obecnie trafia do OFE, to do 31 lipca 2014 roku: masz czas na decyzję, czy część składki nadal ma trafiać do OFE, czy ma być gromadzona na wydzielonym subkoncie w ZUS. Jeżeli pozostaniesz bierny i nie wykonasz żadnych ruchów, to część składki obecnie przekazywanej do OFE, przestanie być przekazywana do OFE począwszy od składki za okres od 1 lipca 2014 roku i automatycznie pozostanie w ZUS.

Korekty ZUS - Część 1 - Jak uniknąć korekt ZUS

Odpowiada: Renata Guza

Korekty ZUS spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom, pracownikom działów kadrowo-płacowych i działów księgowości. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że korekt ZUS da się uniknąć. Niezbędna jest do tego wiedza na temat przepisów, funkcjonowania systemu Płatnik oraz staranność w wywiązywaniu się z obowiązków względem ZUS.

Urlop wychowawczy nowości i zmiany wprowadzone od 1 października 2013 roku

Odpowiada: Mariola Pawlukiewicz, Renata Guza

Od 1 października 2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące urlopów wychowawczych. Rolą zmienionych przepisów jest skłonienie do skorzystania czy też umożliwienie korzystania z urlopu wychowawczego obojgu rodzicom. Jeden miesiąc urlopu wychowawczego został zarezerwowany wyłącznie dla drugiego rodzica, został też wydłużony do 4 miesięcy okres, kiedy rodzice mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego.

Delegacje krajowe i zagraniczne - zmiany od 1 marca 2013 roku

Odpowiada: Renata Guza

Wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. Zmiany dotyczą m.in. wysokości diet, sposobu rozliczania kosztów wyżywienia i noclegów oraz wprowadzenia częściowej diety w czasie podróży krajowych. Ponadto doprecyzowano walutę rozliczenia podróży zagranicznych oraz możliwość wskazania więcej niż jednego państwa docelowego, w przypadku podróży zagranicznej do 2 lub więcej państw.

Obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wynagrodzeń zarządu w zależności od formy zatrudnienia

Odpowiada: Renata Guza

Najczęściej spotykanymi formami zatrudnienia w firmach, są zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę. Ale osoby wchodzące w skład zarządów, mogą być zatrudniane także na innej podstawie. Wybór formy zatrudnienia zależy od woli stron, ale bywa także determinowany dodatkowymi kosztami, które jest zobowiązana ponieść firma, w związku z wypłatą wynagrodzenia.

Koniec w stosowaniu kosztów autorskich bez ograniczeń

Odpowiada: Renata Guza

Z kosztów autorskich korzystają zarówno osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jak i zatrudnione na podstawie umów o pracę. Korzystanie z kosztów autorskich jest korzystne podatkowo.

Czas na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpowiada: Renata Guza

Zgodnie z Art. 3 pkt 1, 3 i 3a Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego rok co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty są zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zatrudnianie studentów na umowy zlecenia

Odpowiada: Renata Guza

Popularną formą zatrudnienia studentów są umowy zlecenia. Ta forma jest szczególnie polecana przy pracach, które nie mają charakteru podporządkowania pracowniczego.

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Information about the selected provisions in connection with the epidemic of COVID-19, anti-crisis shield 2.0

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl