Blog

Blog eksperta kadr i płac

Odpowiedzi na pytania naszych klientów - cz. 7. - zwolnienie lekarskie zleceniobiorcy

Odpowiada: Renata Guza-Kiliańska

Zwolnienie lekarskie zleceniobiorcy

Pytanie klienta skierowane do działu outsourcingu usług kadrowo-płacowych:

Otrzymaliśmy zwolnienie lekarskie naszego pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia. Jakie są obowiązki z tym zwolnieniem?

Firmy które zatrudniają do 20 osób (a raczej zgłaszały do ubezpieczenia chorobowego w dniu 30 listopada roku poprzedniego do 20 osób) nie są upoważnione do wypłaty zasiłków. Często też takie firmy nie posiadają w swoich strukturach osoby, która znałaby się na sprawach kadrowo-płacowych, dlatego wszelkie pytania dotyczące zatrudnionych osób trafiają na do naszego działu Payroll. A my staramy się udzielić prostej odpowiedzi oraz rozwiać wszelkie wątpliwości, jeśli takowe się pojawiają.  

Ponadto nasi klienci wszystkie zatrudnione osoby zazwyczaj traktują jak pracowników. Nazywają ich pracownikami, a nie zleceniobiorcami. Przestrzegamy przed tym, bo takie zrównanie pracowników i zleceniobiorców może spowodować, że umowa zlecenia zostanie przekwalifikowana przez Państwową Inspekcję Pracy na umowę o pracę, ze wszystkimi tego konsekwencjami finansowymi i dokumentowymi.  

Odpowiedź:

Jest to zwolnienie lekarskie zleceniobiorcy, który przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W przypadku zleceniobiorcy, od pierwszego dnia zwolnienia jest to zasiłek chorobowy, który w przypadku Państwa Firmy wypłaca ZUS. Aby ZUS mógł wypłacić zasiłek, musimy wypełnić Z-3a, podając m.in. wynagrodzenia z całego okresu zatrudnienia w Państwa Firmie oraz aktualny numer konta bankowego zleceniobiorcy. Proszę o przekazanie informacji o numerze konta oraz przekazanie wszystkich rachunków zleceniobiorcy wraz z informacją za jaki okres i kiedy zostały wypłacone.

Dodatkowo proszę o przekazanie oryginału zwolnienia lekarskiego opisanego na odwrocie datą wpływu do Firmy (lub nadania listu, jeśli zwolnienie zostało przekazane pocztą) wraz z podpisem i pieczątką osoby przyjmującej zwolnienie lekarskie.      

Komentarz do pytania i odpowiedzi:

Zleceniobiorca, którego zwolnienie lekarskie przesłał nam klient, jest zatrudniony już od 11 miesięcy i od pierwszego dnia zatrudnienia został zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego. Nie informowałam więc, że zasiłek chorobowy będzie się należał po upływie 90 dni dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Bo „mniej znaczy więcej”. Z doświadczenia wiemy, że klienci nie potrzebują wszelkich informacji na dany temat, tylko konkretną, krótką a zarazem kompleksową odpowiedź na dane pytanie. I staramy się spełniać te oczekiwania, a jeśli klient oczekuje odpowiedzi wraz z powołaniem się na przepisy prawa pracy lub przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, to taką odpowiedź przygotowuje nasz dział payrollowy, ewentualnie wspierany przez dział prawny, który śledzi na bieżąco orzecznictwo z zakresu kadrowo-płacowego i podatkowego.

W przypadku tego klienta prowadzimy sprawy kadrowo-płacowe dopiero od 3 miesięcy. Poprosiliśmy o rachunki z poprzedniego okresu, ponieważ nie zostały do nas jeszcze dostarczone zarówno listy płac zleceniobiorców jak i rachunki. O ile lista płac dla zleceniobiorców to dokument techniczny, który nie musi być stosowany, to rachunki są dokumentami księgowymi, na podstawie których są m.in. księgowane koszty. Nie dostarczenie brakujących dokumentów wynika poniekąd z zaniedbania niektórych kwestii kadrowo-płacowych i księgowych przez poprzednie biuro rachunkowe, które wcześniej obsługiwało naszego klienta.   

 

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza-Kiliańska

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Ograniczenie podstawy składek emerytalno-rentowych będzie nadal obowiązywać w 2019 roku. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Wczoraj, tj. 14 listopada 2018 roku, o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (Sygn. Akt Kp1/18) w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego ustawy zmieniającej przepisy regulujące system ubezpieczeń społecznych.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl