Blog

Blog eksperta kadr i płac

ZUS czy OFE - czas na decyzję do 31 lipca 2014 roku

Odpowiada: Renata Guza

Jeśli część twojej składki obecnie trafia do OFE, to do 31 lipca 2014 roku: masz czas na decyzję, czy część składki nadal ma trafiać do OFE, czy ma być gromadzona na wydzielonym subkoncie w ZUS. Jeżeli pozostaniesz bierny i nie wykonasz żadnych ruchów, to część składki obecnie przekazywanej do OFE, przestanie być przekazywana do OFE począwszy od składki za okres od 1 lipca 2014 roku i automatycznie pozostanie w ZUS.

Większość aktywnych zawodowo Polaków stoi obecnie przed dylematem: czy pozostać w OFE, czy jak namawia rząd – przenieść środki do ZUS. Argumentów za i przeciw jest tyle samo w przypadku jednego i drugiego rozwiązania. Trudno określić kilkanaście czy kilkadziesiąt lat przed terminem przejścia na emeryturę, które rozwiązanie okaże się bardziej opłacalne, które będzie bardziej stabilne i pewne. 

Dlatego decyzję należy podjąć samodzielnie, bo samodzielnie będzie się ponosić konsekwencje tej decyzji.

W przypadku decyzji pozostawienia środków w OFE, należy wykazać się pewną aktywnością. 

Ważne! Aby pozostawić środki w OFE, należy złożyć oświadczenie do ZUS do 31 lipca 2014 roku. 

Oświadczenie można złożyć:

  • w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty

Na stronie www.zus.pl jest dostępne oświadczenie w sprawie pozostawienia środków w OFE. Wypełnione i podpisane Oświadczenie OFE należy złożyć lub przesłać do ZUS. Takie oświadczenia są także często rozsyłane do członków OFE przez Otwarte Fundusze Emerytalne wraz z zaadresowaną kopertą.     

Wysyłka w formie elektronicznej będzie możliwa po rejestracji profilu. Jeśli posiadasz certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny), to rejestracja profilu nie wymaga wizyty w ZUS. W przypadku braku takiego certyfikatu, będzie konieczność udania się do ZUS w celu „zaufania profilu”. Warto zarejestrować profil, ponieważ daje o wiele więcej możliwości niż tylko złożenie oświadczenia w sprawie OFE. Można sprawdzić prawidłowość zgłoszenia swojej osoby przez pracodawcę oraz stan zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, można sprawdzić stan swojego konta w ZUS, sprawdzić zarejestrowane w ZUS zwolnienia lekarskie, obliczyć prognozowaną wysokość emerytury oraz złożyć wiele wniosków do ZUS. Jest to bardzo wygodna forma „kontaktu” z ZUS.

Ważne! Decyzję co do pozostania/powrotu do OFE będzie można zmieniać co 4 lata, począwszy od 2016 roku. 

Ma być otwierane „okienko transferowe” co 4 lata od 1 kwietnia do 31 lipca. W tym okresie będzie można złożyć do ZUS oświadczenie o przekazywaniu bieżących składek do OFE lub w całości na subkonto w ZUS.  

podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 140).

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl