Blog

Blog eksperta kadr i płac

ZUS czy OFE - czas na decyzję do 31 lipca 2014 roku

Odpowiada: Renata Guza

Jeśli część twojej składki obecnie trafia do OFE, to do 31 lipca 2014 roku: masz czas na decyzję, czy część składki nadal ma trafiać do OFE, czy ma być gromadzona na wydzielonym subkoncie w ZUS. Jeżeli pozostaniesz bierny i nie wykonasz żadnych ruchów, to część składki obecnie przekazywanej do OFE, przestanie być przekazywana do OFE począwszy od składki za okres od 1 lipca 2014 roku i automatycznie pozostanie w ZUS.

Większość aktywnych zawodowo Polaków stoi obecnie przed dylematem: czy pozostać w OFE, czy jak namawia rząd – przenieść środki do ZUS. Argumentów za i przeciw jest tyle samo w przypadku jednego i drugiego rozwiązania. Trudno określić kilkanaście czy kilkadziesiąt lat przed terminem przejścia na emeryturę, które rozwiązanie okaże się bardziej opłacalne, które będzie bardziej stabilne i pewne. 

Dlatego decyzję należy podjąć samodzielnie, bo samodzielnie będzie się ponosić konsekwencje tej decyzji.

W przypadku decyzji pozostawienia środków w OFE, należy wykazać się pewną aktywnością. 

Ważne! Aby pozostawić środki w OFE, należy złożyć oświadczenie do ZUS do 31 lipca 2014 roku. 

Oświadczenie można złożyć:

  • w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty

Na stronie www.zus.pl jest dostępne oświadczenie w sprawie pozostawienia środków w OFE. Wypełnione i podpisane Oświadczenie OFE należy złożyć lub przesłać do ZUS. Takie oświadczenia są także często rozsyłane do członków OFE przez Otwarte Fundusze Emerytalne wraz z zaadresowaną kopertą.     

Wysyłka w formie elektronicznej będzie możliwa po rejestracji profilu. Jeśli posiadasz certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny), to rejestracja profilu nie wymaga wizyty w ZUS. W przypadku braku takiego certyfikatu, będzie konieczność udania się do ZUS w celu „zaufania profilu”. Warto zarejestrować profil, ponieważ daje o wiele więcej możliwości niż tylko złożenie oświadczenia w sprawie OFE. Można sprawdzić prawidłowość zgłoszenia swojej osoby przez pracodawcę oraz stan zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, można sprawdzić stan swojego konta w ZUS, sprawdzić zarejestrowane w ZUS zwolnienia lekarskie, obliczyć prognozowaną wysokość emerytury oraz złożyć wiele wniosków do ZUS. Jest to bardzo wygodna forma „kontaktu” z ZUS.

Ważne! Decyzję co do pozostania/powrotu do OFE będzie można zmieniać co 4 lata, począwszy od 2016 roku. 

Ma być otwierane „okienko transferowe” co 4 lata od 1 kwietnia do 31 lipca. W tym okresie będzie można złożyć do ZUS oświadczenie o przekazywaniu bieżących składek do OFE lub w całości na subkonto w ZUS.  

podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 140).

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Ograniczenie podstawy składek emerytalno-rentowych będzie nadal obowiązywać w 2019 roku. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Wczoraj, tj. 14 listopada 2018 roku, o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (Sygn. Akt Kp1/18) w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego ustawy zmieniającej przepisy regulujące system ubezpieczeń społecznych.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl