Blog

Blog eksperta kadr i płac

Zatrudnianie studentów na umowy zlecenia

Odpowiada: Renata Guza

Popularną formą zatrudnienia studentów są umowy zlecenia. Ta forma jest szczególnie polecana przy pracach, które nie mają charakteru podporządkowania pracowniczego. Dla przypomnienia: stosunek pracy może zostać stwierdzony, jeśli łącznie są spełnione następujące warunki:

Praca jest wykonywana:

  • w miejscu,
  • w czasie,
  • pod kierownictwem
  • i za wynagrodzeniem.

Warto o tym pamiętać przy ustalaniu warunków wykonywania umowy zlecenia oraz konstruowaniu umów. W przypadku kontroli ZUS lub kontroli PIP kwestia umów zlecenia na pewno zostanie poruszona. Kontrolujący poprosi o dokumenty, może prosić o dodatkowe wyjaśnienia, przedstawienie stanu faktycznego. Warto zadbać o to, aby gdy intencją stron było zawarcie umowy zlecenia – nie został stwierdzony stosunek pracy.

Poza prawidłowym skonstruowaniem umowy zlecenia oraz prawidłowym ustaleniem warunków świadczenia pracy na podstawie tej umowy cywilnoprawnej warto pamiętać, że co do zasady umowa zlecenia ze studentem nie powoduje obciążeń ZUS. Aby od umowy zlecenia nie musiały być odprowadzane składki ZUS muszą być łącznie spełnione poniższe warunki:

  • Student nie może przekroczyć 26 roku życia
  • Student musi studiować na studiach inżynierskich, licencjackich lub magisterskich
  • Student musi poświadczyć swój status studenta.

Warto zadbać o prawidłowe poświadczenie statusu studenta. Oprócz oświadczenia zleceniobiorcy o byciu studentem, proponuję poprosić o aktualne ksero legitymacji lub o zaświadczenie z uczelni.

Uwaga!

Przy dłuższych umowach zlecenia należy pamiętać o:

  • sprawdzaniu, że nasz student się nie zestarzał i nie przekroczył wieku uprawniającego do nie odprowadzania składek ZUS (26 lat)
  • systematycznym gromadzeniu poświadczeń statusu studenta: przynajmniej 2 razy w roku w terminie 31 października i 31 marca
  • że student, który się obronił automatycznie traci status studenta i od następnego dnia należy zgłosić go do ZUS i odprowadzać składki. Nie dotyczy to studentów, którzy bezpośrednio po ukończeniu studiów licencjackich lub inżynierskich kontynuują studia magisterskie

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl