Blog

Blog eksperta kadr i płac

Więcej czasu na wykorzystanie zaległych urlopów z 2011 roku

Odpowiada: Renata Guza

Marzec jest kojarzony z wykorzystywaniem zaległych urlopów. Pracodawcy mieli problem jakich użyć argumentów, by zmusić pracowników do wykorzystania urlopów. Pracownicy nie chcieli wykorzystywać urlopów na początku roku, woleli odpoczywać w miesiącach letnich. Ustawodawca zrobił ukłon w kierunku obydwu zainteresowanych stron, wydłużając czas na wykorzystanie zaległych urlopów o 6 miesięcy.

Nowy przepis obowiązuje od 1 stycznia 2012.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011, Nr 232, poz. 1378).

Zgodnie z Art. 1 tej ustawy.

Art. 1 . W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 168 otrzymuje brzmienie:
"Art. 168. Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167.";

Najważniejsze wnioski ze zmienionego przepisu:

  • Przesunięcie wykorzystania urlopów zaległych dotyczy urlopów, począwszy od urlopów zaległych z 2011 roku (nie dotyczy urlopów zaległych z 2010 roku i z lat wcześniejszych)
  • Termin 30 września należy traktować jako ostateczny, przepisy Kodeksu pracy nie przewidują możliwości dalszego przesuwania terminu urlopu
  • Termin – najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego – będzie zachowany, jeśli pracownik rozpocznie urlop wypoczynkowy przed jego upływem. W praktyce oznacza to np. rozpoczęcie urlopu od 30 września 2012 do np. 15 października 2012

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl