Blog

Blog eksperta kadr i płac

Pracownik przechodzi na emeryturę

Zmiana wieku emerytalnego spowodowała, że wiele osób decyduje się skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. Już obserwujemy większe zainteresowanie kwestiami płacowymi pracowników w wieku przedemerytalnym, w tym: RP-7, świadectwami pracy, odprawami emerytalnymi. A w najbliższym czasie prognozuje się prawdziwe oblężenie zarówno działów kadrowo-płacowych jak i Zakładów Ubezpieczeń Społecznych.

Czeka nas ciężki okres. Już w tej chwili wiele osób się do nas zgłasza w sprawie swoich emerytur. Niby powinni się zgłosić do ZUS, ale strach przed urzędnikiem każe im zapukać do kadrowej. Bo Pani kadrowa i wysłucha i doradzi i pomoże. Jeśli może, jeśli się zna i jeśli ma czas. Bo niby wiedza o emeryturach jest wiedzą powszechną, ale wiedza rzetelna w tym zakresie jest aktualnie na wagę złota. Pomagamy jak możemy, podpowiadamy, wystawiamy dokumenty do emerytury. Potwierdzamy w ZUS kwestie o które pytają pracownicy. Bo pracownicy często są zaniepokojeni, czy na pewno należeć się będzie im emerytura.

A emerytura będzie przysługiwać po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz zgromadzeniu odpowiednich dokumentów. Należy m.in. wypełnić wniosek o emeryturę, dostarczyć RP-7, świadectwa pracy ale także mieć ustalony kapitał początkowy. Ten kto o to nie zadbał wcześniej, może mieć problem z szybkim ustaleniem swojego kapitału początkowego. Należy zgłosić się do byłych zakładów pracy, a jeśli te nie istnieją: do archiwów, w którym są przechowywane dokumenty zlikwidowanych zakładów pracy. Archiwa nie wystawiają co prawda RP-7, ale potwierdzą przychody będące podstawą składek ZUS, poprzez skserowanie kart wynagrodzeń, które są następnie potwierdzane za zgodność z oryginałem. To niestety wiąże się z poniesieniem dodatkowych opłat, bo archiwa nie robią tego bezpłatnie. Jest też utrudniony kontakt z archiwami. Trzeba być cierpliwym, dzwonić kilkakrotnie, pisać, czasem wiąże się to z kilkoma wizytami w archiwum. I trzeba czekać na dokumenty. Znam to z praktyki, po przewalczyłam już kilka takich ciężkich przypadków zdobywania dokumentów do emerytury.

Potwierdzone za zgodność z oryginałem ksera kart wynagrodzeń, są wystarczające do uwzględnienia ich w kapitale początkowym. Ale jeśli nie jest możliwe ich zdobycie, to można dostarczyć inne dokumenty, np. wpisy przychodów do książeczki ubezpieczeniowej. Starsze stażem kadrowe, ale młode duchem (jak np. ja) pamiętają te czasy i dokonywały takich wpisów. A jeśli nie ma takiej książeczki, to może przynajmniej są świadectwa pracy. Czasem na świadectwach pracy były wpisywane zarobki. A jeśli nie były, to przynajmniej udowodni się staż pracy i z tego okresu zostanie ustalone wynagrodzenie minimalne, jakie w danym okresie przysługiwało.

Nasze biuro rachunkowe uzyskało oficjalną informację z ZUS w sprawie uwzględniania okresów do emerytury. Prezentuję je poniżej:

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS <cot@zus.pl>

Osoba urodzona  po 31.12.1948r. przechodzi na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i udowodnieniu jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia w Polsce.   Okresy zatrudnienia i wynagrodzenia liczy się tylko do kapitału początkowego tj. do końca 1998r. a od 1999r. liczy się tylko same kwoty składek. Okresy zatrudnienia od 1999 roku nie są brane pod uwagę do wyliczenia kwoty emerytury. Dopiero z chwilą zgłoszenia formalnego wniosku o świadczenie zostanie wydana stosowna decyzja i jeśli będzie Pan posiadać co najmniej 25 lat stażu pracy to będzie wypłacona emerytura przynajmniej w kwocie najniższej emerytury. A jeśli nie będzie udowodnionego takiego stażu, to będzie wypłacona emerytura w kwocie faktycznie ustalonej bez podwyższenia do kwoty najniższej emerytury. W celu wyliczenia 25 lat stażu pracy praca przed 15.11.1991r.  powinna być wykonywana na co najmniej ½ etatu. W okresie po 14.11.1991r. do 31.12.1998r. przyjmujemy każdy okres zatrudnienia /np. bez względu na etat, czy była to umowa zlecenia/. Natomiast od 01.01.1999r. przyrównujemy kwotę wynagrodzenia do minimalnego wynagrodzenia w danym okresie. Na przykład  osoba pracowała na 1 etacie przez miesiąc i miała minimalne wynagrodzenie, to do wyliczenia tych 25 lat stażu pracy przyjmiemy  cały miesiąc, ale jeśli praca była wykonywana przez miesiąc na ½ etatu i osoba miała połowę minimalnego wynagrodzenia, to do stażu pracy zaliczymy tylko połowę miesiąca.

Centrum Obsługi Telefonicznej tel. 22 560 16 00 www.zus.pl

Proponuję zatem już zacząć gromadzić dokumenty. Tę sugestię kieruję zarówno do pracowników jak i za pośrednictwem pracodawców – do działów kadrowych, komórek płacowych czy księgowych, w zależności jaki jest podział obowiązków wewnątrz firmy. A jeśli firma przekazała obsługę na zewnątrz, to przedsiębiorca, właściciel firmy czy prezes - powinien ustalić warunki wypełniania dokumentów potrzebnych do emerytury z biurem rachunkowym czy firmą outsourcingową. Czasem przygotowanie takiej dokumentacji jest zawarte w cenie za usługę ale może to się też wiązać z dodatkową odpłatnością. W przypadku, gdy wiedza w firmie nie jest wystarczająca do wyposażenia obecnych pracowników, a przyszłych emerytów w odpowiednie i prawidłowe dokumenty warto się zwrócić do specjalistów w tym zakresie. Jest to też dobry pomysł, gdy są ograniczone wymiarem czasu pracy wewnętrzne komórki kadrowe.

 

Autor: Renata Guza-Kiliańska

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Ograniczenie podstawy składek emerytalno-rentowych będzie nadal obowiązywać w 2019 roku. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Wczoraj, tj. 14 listopada 2018 roku, o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (Sygn. Akt Kp1/18) w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego ustawy zmieniającej przepisy regulujące system ubezpieczeń społecznych.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl