PAKIET USŁUG DODATKOWYCH

Pakiet dedykowany jest firmom, które oczekują usługi w rozszerzonym zakresie. Dajemy możliwość zbudowania optymalnego pakietu, poprzez dobór czynności spośród przykładowej listy zaproponowanej przez naszą firmę lub na podstawie Państwa indywidualnych potrzeb.

Umożliwiamy skorzystanie z dodatkowych usług także tym Klientom, którzy nie korzystają z usług podstawowych.

Przykładowe usługi, które zapewniają naszym Klientom wsparcie:

 

dokumentacyjne

 • Przygotowywanie niestandardowych wzorów dokumentów: umów o pracę, umów cywilnoprawnych, regulaminów
 • Przygotowanie deklaracji ZUS IWA, PFRON, GUS
 • Przygotowywanie zaświadczeń RP-7
 • Wystawianie skierowań na badania lekarskie
 • Pakowanie i rozsyłka pasków, PIT-11 i RMUA

informacyjno-zarządcze

 • Hot Line dla Klienta i pracowników
 • 24 godzinny dostęp on-line do kluczowych danych płacowych poprzez Pulpit Menadżera na stronie www
 • 24 godzinny zdalny dostęp do modułu analiz i raportowania Business Intelligence na bazie informacji wprowadzonych do systemu kadrowo-płacowego
 • Dostęp on-line do danych kadrowych (E-TECZKA)
 • Dostęp on-line do danych o nieobecnościach (E-PRACOWNIK)

organizacyjno-logistyczne

 • Koordynacja przepływu dokumentów
 • Spotkania z pracownikami
 • Umawianie pracowników na badania lekarskie i szkolenia BHP
 • Przygotowanie przelewów w systemie bankowym Klienta
 • Przygotowanie narzędzi usprawniających prawidłowe planowanie czasu pracy

prawno-finansowe

 • Obsługa kontroli ZUS, Urzędu Skarbowego i PIP
 • Przygotowanie danych kadrowo-płacowych do audytu księgowego
 • Przygotowanie plików do księgowania wynagrodzeń
 • Szkolenia kadrowo-płacowe dla różnych grup pracowników
 • Przeprowadzanie audytu wynagrodzeń i dokumentacji kadrowej

wewnętrznych procesów kadrowo-płacowych

 • Organizacja działów kadrowo-płacowych
 • Audyt procesów kadrowo-płacowych i propozycje usprawnień
 • Wprowadzanie pracowników działów kadrowo-płacowych w nowe obowiązki
 • Zastępowanie nieobecnych pracowników działów kadrowo-płacowych
 • Stały monitoring działów kadrowo-płacowych z przejęciem odpowiedzialności za prawidłowość spraw kadrowo-płacowych

w wypełnianiu innych obowiązków

 • Przygotowanie zgłoszeń nowych spółek do ZUS
 • Obsługa obowiązkowych ubezpieczeń jednoosobowych wspólników spółek z o. o., komandytariuszy, wspólników spółek jawnych, cywilnych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
 • Wyprowadzanie zaległości w dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Sporządzanie korekt ZUS
 • Przygotowanie deklaracji PIT-8C

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Wesołych Świąt! ⛄

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl