PAKIET USŁUG DODATKOWYCH

Pakiet dedykowany jest firmom, które oczekują usługi w rozszerzonym zakresie. Dajemy możliwość zbudowania optymalnego pakietu, poprzez dobór czynności spośród przykładowej listy zaproponowanej przez naszą firmę lub na podstawie Państwa indywidualnych potrzeb.

Umożliwiamy skorzystanie z dodatkowych usług także tym Klientom, którzy nie korzystają z usług podstawowych.

Przykładowe usługi, które zapewniają naszym Klientom wsparcie

dokumentacyjne

 • Przygotowywanie niestandardowych wzorów dokumentów: umów o pracę, umów cywilnoprawnych, regulaminów
 • Przygotowanie deklaracji ZUS IWA, PFRON, GUS
 • Przygotowywanie zaświadczeń RP-7
 • Wystawianie skierowań na badania lekarskie
 • Pakowanie i rozsyłka pasków, PIT-11 i RMUA

informacyjno-zarządcze

 • Hot Line dla Klienta i pracowników
 • 24 godzinny dostęp on-line do kluczowych danych płacowych poprzez Pulpit Menadżera na stronie www
 • 24 godzinny zdalny dostęp do modułu analiz i raportowania Business Intelligence na bazie informacji wprowadzonych do systemu kadrowo-płacowego
 • Dostęp on-line do danych kadrowych (E-TECZKA)
 • Dostęp on-line do danych o nieobecnościach (E-PRACOWNIK)

organizacyjno-logistyczne

 • Koordynacja przepływu dokumentów
 • Spotkania z pracownikami
 • Umawianie pracowników na badania lekarskie i szkolenia BHP
 • Przygotowanie przelewów w systemie bankowym Klienta
 • Przygotowanie narzędzi usprawniających prawidłowe planowanie czasu pracy

prawno-finansowe

 • Obsługa kontroli ZUS, Urzędu Skarbowego i PIP
 • Przygotowanie danych kadrowo-płacowych do audytu księgowego
 • Przygotowanie plików do księgowania wynagrodzeń
 • Szkolenia kadrowo-płacowe dla różnych grup pracowników
 • Przeprowadzanie audytu wynagrodzeń i dokumentacji kadrowej

wewnętrznych procesów kadrowo-płacowych

 • Organizacja działów kadrowo-płacowych
 • Audyt procesów kadrowo-płacowych i propozycje usprawnień
 • Wprowadzanie pracowników działów kadrowo-płacowych w nowe obowiązki
 • Zastępowanie nieobecnych pracowników działów kadrowo-płacowych
 • Stały monitoring działów kadrowo-płacowych z przejęciem odpowiedzialności za prawidłowość spraw kadrowo-płacowych

w wypełnianiu innych obowiązków

 • Przygotowanie zgłoszeń nowych spółek do ZUS
 • Obsługa obowiązkowych ubezpieczeń jednoosobowych wspólników spółek z o. o., komandytariuszy, wspólników spółek jawnych, cywilnych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
 • Wyprowadzanie zaległości w dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Sporządzanie korekt ZUS
 • Przygotowanie deklaracji PIT-8C

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Blog

RODO

RODO to unijne rozporządzenie, którego celem jest ujednolicenie przepisów o ochronie danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl