PAKIET USŁUG PODSTAWOWYCH

Pakiet skierowany jest do firm, które oczekują wystandaryzowanej obsługi w możliwie najniższej cenie. Pakiet obejmuje kalkulację wynagrodzeń, sporządzanie listy płac oraz kontakty w imieniu klienta z ZUS i Urzędem Skarbowym. Zazwyczaj usługa poszerzona jest o administrację kadr zapewniającą prawidłowe prowadzenie akt osobowych pracowników.

Usługi oferowane w ramach pakietu:

Naliczanie wynagrodzeń

 • Kalkulacja wynagrodzeń i sporządzenie listy płac
 • Sporządzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4)
 • Przygotowanie informacji dla Klienta o wysokości i terminach zapłaty składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4)
 • Przygotowanie informacji dla pracowników o składnikach wynagrodzenia (paski) oraz raportów RMUA
 • Przygotowanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia
 • Przygotowanie rocznych deklaracji PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR

Administracja kadr

 • Przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Przygotowywanie standardowych umów o pracę, rozwiązań umów o pracę i świadectw pracy
 • Przygotowywanie standardowych umów zlecenia i umów o dzieło
 • Ustalanie limitów urlopów i weryfikacja ilości dni urlopu wykorzystanych w danym roku
 • Odpowiadanie na pisma komorników

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Wesołych Świąt! ⛄

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl