Blog

Blog eksperta kadr i płac

Odpowiedzi na pytania naszych klientów - cz. 8. - odzież robocza pracowników fizycznych

Odpowiada: RENATA GUZA-KILIAŃSKA

Pytanie klienta skierowane do działu outsourcingu usług kadrowo-płacowych:

Szef prosił, żebym się z Państwem skontaktowała w sprawie ubioru roboczego.

Czy jeśli pracownik ma umowę o pracę i pracuje na magazynie przysługuje mu jakiś ubiór? Jeśli tak to jakie są to części garderoby?

Czy jeśli kupił sobie spodnie i wziął fakturę na firmę można mu to jakoś rozliczyć?

Wśród naszych klientów są podmioty, które ze względu na ilość zatrudnionych pracowników nie mają swojego BHP-owca zatrudnionego na etat. Dlatego czasem kwestie BHP są nie do końca uregulowane w firmie. O ile dba się zazwyczaj o szkolenia BHP wstępne i okresowe, to zapomina się o tzw. ocenie ryzyka zawodowego oraz konieczności zapewnienia odzieży i obuwia roboczego. 

Odpowiedź:

Kwestie ubioru roboczego (odzieży i obuwia roboczego) rozstrzyga BHP-owiec po rozpoznaniu jakie są warunki pracy, przygotowując między innymi ocenę ryzyka zawodowego.

Samo stanowisko „magazynier” nie określa jakie środki ochrony osobistej są niezbędne. Ale zazwyczaj magazynierów wyposaża się w spodnie, koszulkę, bluzę, rękawice. Jeśli jest zimno w magazynie i/lub pracownik musi wychodzić poza magazyn, to jesienią i zimą także w serdak/kurtkę, czapkę. Jeśli jest to magazyn wysokiego składowania czy też jeśli poruszają się po magazynie wózki widłowe/paleciaki to obuwie robocze powinno być wzmocnione stalowymi noskami.

Także okres użytkowania odzieży i obuwia roboczego określa BHP-owiec, przy czym każda z części garderoby może mieć inny okres użytkowania. Np. 2 koszulki/rok, 1 para spodni/rok, kurtka, serdak/3 lata, buty/2 lata. Ale to określa BHP-owiec w uzgodnieniu z pracodawcą.

Oprócz odzieży i obuwia: pracownikowi należy zapewnić pranie/czyszczenie odzieży roboczej. Jest to w gestii pracodawcy i jest finansowane przez pracodawcę. Jeśli obowiązek prania/czyszczenia odzieży zostaje przerzucony na pracownika, to pracodawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów prania. Zazwyczaj te koszty ustala się w formie miesięcznego ryczałtu albo w kwocie przysługującej za każdy dzień. Jest to zależne od tego jak często musi być odzież prana (w każdej firmie są inne wymagania i inne narażenie na zabrudzenie). Kwota ryczałtu musi uwzględniać koszt pralni lub środków piorących oraz samej czynności prania. Kwota ryczałtu (w granicach rozsądku) jest zwolniona z ZUS i PIT, jeśli wynika z przepisów BHP.

Pracodawca może pozwolić na samodzielny zakup odzieży i obuwia roboczego przez pracownika, określając jego parametry oraz górną granicę zwrotu. W takiej sytuacji jest możliwość zwrotu kosztów zakupu na podstawie przedstawionej przez pracownika faktury.  

Na koniec chciałbym zaznaczyć że kwestie BHP, w tym zapewnienie odzieży ochronnej i roboczej dotyczy także zleceniobiorców oraz tzw. osób samozatrudnionych. Art. 304 Kodeksu pracy nakazuje pracodawcy zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy także osobom fizycznym zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę.

Komentarz:

Za kwestie BHP w firmie odpowiada pracodawca. Osoba odpowiedzialna za sprawy kadrowo-płacowe powinna to uświadamiać zarządowi firmy, bo koszty zaniedbań mogą być znaczne. Jeśli nie zadba się o bezpieczeństwo w firmie i dojdzie do wypadku, to pracodawca odpowiada zarówno finansowo jak i karnie, z pozbawieniem wolności włącznie. Do finansowych konsekwencji można zaliczyć konieczność pokrycia kosztów leczenia, finansowania renty dla pracownika lub odszkodowania dla rodziny, jeśli wskutek wypadku wynikającego z zaniedbania pracodawcy dochodzi do śmierci pracownika. Wypadki w firmach produkcyjnych oraz magazynowo-logistycznych nie należą do rzadkości. W czasie świadczenia usług kadrowo-płacowych dla firmy z Łodzi, spotkaliśmy się z przypadkiem zmiażdżenia stopy. Jeden pracownik cofając wózkiem widłowym najechał na stopę pracownika w klapkach.  Pracodawca w tym przypadku zapewnił obuwie wzmocnione stalowym noskiem, ale pracownikowi było za gorąco, więc chodził w klapkach, a kierownik przymykał na to oko. Prowadząc kadry i płacy dla firmy z Warszawy, spotkaliśmy się z ucięciem czterech palców u ręki, bo pracownik pracował wbrew zaleceniom w rękawiczkach i maszyna wciągnęła rękawiczkę wraz z dłonią.

Wypadek w pracy powoduje jeszcze jeden skutek, z którego często pracodawcy nie zdają sobie sprawy, bo często to temat przemilczany przez osobę prowadzącą kadry i płace. Jest to podwyższenie składki wypadkowej, na podstawie składanej do ZUS informacji ZUS IWA, w której wykazuje się m.in. ilość wypadków w pracy. Wzrost np. o 1 % składki wypadkowej przy np. wynagrodzeniach brutto rzędu 200 000,00 miesięcznie i 2 400 000,00 rocznie, powoduje wyższe koszty zatrudnienia o 24 000,00.     

Odpowiedzi udzieliła Renata Guza-Kiliańska

Odpowiedzi udzieliła: RENATA GUZA-KILIAŃSKA

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Ograniczenie podstawy składek emerytalno-rentowych będzie nadal obowiązywać w 2019 roku. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Wczoraj, tj. 14 listopada 2018 roku, o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (Sygn. Akt Kp1/18) w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego ustawy zmieniającej przepisy regulujące system ubezpieczeń społecznych.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl