Blog

Blog eksperta kadr i płac

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: 

Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie.

Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko cokolwiek wyjaśnić.

Z pytań pracowników dotyczących wynagrodzeń chorobowych i zasiłków wnioskuję, że wiedza dotycząca sposobu ustalania podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłków jest znana tylko wewnętrznym kadrowym, osobom świadczącym usługi kadrowo-płacowe (i to tylko niektórym) oraz niektórym inspektorom ZUS. O ile pracownicy zazwyczaj wiedzą, że otrzymają 80% za czas choroby, to nie wiedzą od czego te 80% jest liczone. Zazwyczaj mnożą swoje ostatnie wynagrodzenie netto x 80% i wychodzi wynik, który nijak nie pasuje do kwoty, którą otrzymują na konto.

Odpowiedź: 

Proszę o przesłanie pisma, łatwiej będzie wtedy coś ustalić.

Na chwilę obecną jedyne co mogę stwierdzić na pewno, to fakt, że podstawa do zasiłku chorobowego jest obliczana z 12 miesięcy wstecz poprzedzających miesiąc, w którym Pracownik jest niezdolny do pracy. Tzn., że w Pani przypadku do podstawy zasiłku zostały wzięte pod uwagę miesiące od 06/2014 do 05/2015, a zmiana wynagrodzenia miała miejsce od 04/2015.

W przeważającej mierze podstawa została obliczona na podstawie Pani poprzedniej stawki.

Pytanie nr 2 pracownika naszego klienta: 

Mam pytanie odnośnie wyliczenia mojego zwolnienia lekarskiego. Trochę jestem zszokowana, że moja choroba kosztowała mnie 200 zł. Na zwolnieniu byłam w czwartek, piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek. Z czego dwa dni nierobocze. Byłabym wdzięczna gdyby napisała mi Pani czy faktycznie wszystko się zgadza. Wydawało mi się, że jak sobota i niedziela wchodzi w zwolnienie, to jest się mniej stratnym, bo wypłacane jest 80% za dni, w które nie pracowałam. Może źle myślę. Proszę o pomoc.

Odpowiedź: 

Nie opłaca się brać zwolnień lekarskich na soboty i niedziele, bo de facto za te dni otrzymuje się wtedy 80% podstawy wynagrodzenia chorobowego. To jeden powód Pani niższego wynagrodzenia. Drugi powód jest taki, że podstawa wynagrodzenia chorobowego jest obliczona z okresu 5-8.2014, ponieważ począwszy od 09.2014 ma Pani krótsze niż 3 miesiące przerwy w kolejnych zwolnieniach lekarskich. W okresie 5-8.2014 miała Pani niższe wynagrodzenie, a od 11.2014 otrzymała Pani znaczną podwyżkę.

Reasumując: wynagrodzenie chorobowe jest obliczone prawidłowo.

Komentarz do pytań i odpowiedzi: 

Bezpośrednio z odpowiedzi to nie wynika, ale należy pamiętać, że zmiana etatu w okresie poprzedzającym zwolnienie, ma wpływ na wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłków. W przypadku zmiany etatu, przyjmuje się tylko miesiące z nowym etatem, więc podstawa może być ustalona z okresu krótszego niż 12 miesięcy. Są jeszcze inne przypadki, gdy oblicza się podstawę z krótszego okresu (okres zatrudnienia krótszy niż 12 miesięcy, nieobecność „chorobowa” powyżej połowy obowiązującego czasu pracy w którymś z miesięcy). 

Zagadnienie jest dosyć obszerne, więc osoby czytające ten komentarz, które są specjalistami ds. kadr i płac czy księgowymi, które tylko dodatkowo mają także narzucone obowiązki kadrowo-płacowe, proszę o dokładne zapoznanie się z przepisami. Po to, aby dowiedzieć się, w jaki sposób dokonać obliczeń w danym przypadku. A ten komentarz niech będzie tylko zajawką. 

Pamiętajcie, że program kadrowo-płacowy często się myli. Szczególnie jeśli nie został „ustawiony”. Albo ustawiał go ktoś, kto ma tylko mgliste pojęcie o kadrach i płacach. Dlatego nawet jeśli znacie teorię, to bardzo proszę sprawdźcie, czy maszyna, którą na co dzień się posługujecie: działa sprawnie, prawidłowo oraz zgodnie z przepisami. Program kadrowo-płacowy ma nas wspomóc w codziennej pracy, ale nie będzie za nas myślał. 

Ostatnio przez 3 miesiące byłam takim ad hoc „specjalistą ds. kadr i płac na zastępstwo” w firmie, w której płace wcześniej naliczała księgowa (i znikła). Program, na którym naliczała wynagrodzenia, nie został ustawiony. Jeśli chciałabym w tym miejscu wymienić to, co zostało „skopane”,  musiałabym poświecić dosyć dużo miejsca na opisanie błędów. Może jeszcze wrócę do tematu w przyszłości, żeby pokazać na studium przypadku, jak nie należy obliczać wynagrodzeń. Piszę to ku przestrodze. I proszę o szanowanie odbiorców waszych działań. Czyli pracowników. Nie tylko pracowników waszych firm, ale także pracowników ZUS i urzędów skarbowych.

Natomiast pracowników, których temat dotyczy i czasem też „boli”, proszę o rozważne podejście do tematu. Proszę o prześledzenie 12 miesięcy wstecz. Na przykład na podstawie pasków wynagrodzeń, czy też swojego konta w pue na stronie https://pue.zus.pl/portal/logowanie.npi

Proszę o sprawdzenie, czy były może jakieś zdarzenia, które mogły mieć wpływ na niższą podstawę. No i odsyłam do pracowników komórek Payroll i HR w waszych firmach, które powinny cierpliwie wytłumaczyć o co chodzi. Pamiętajcie, że macie prawo pytać, ale macie także prawo zapoznać się z dokumentami, na podstawie których zostało obliczone wynagrodzenie. I jeśli zostało błędnie obliczone, macie prawo żądać ponownego przeliczenia. 

Kadrowa też człowiek, też ma prawo do błędu. A jeśli wiecie, że racja jest po waszej stronie, a nie możecie przebić się z argumentami do kadrowej, możecie poprosić o „opinię” ZUS. To jeszcze nie jest skarga. Uważam, że raczej nikt za takie działania nie powinien was zwolnić z pracy. Ale możecie odtąd być na cenzurowanym. Dlatego może najpierw jeszcze raz spróbować pogadać z kadrową? Jeśli to nic nie da: ze swoim przełożonym, a następnie z kimś wyżej w hierarchii. Zazwyczaj pismo do ZUS czy skarga do PIP to już ostateczność. Zazwyczaj wybiera się tę drogę, gdy inne polubowne sposoby zawiodą. Praktycznie z tej możliwości korzystają tylko osoby „na wylocie”.    

A i jeszcze jedno: nie opłaca się być na zwolnieniu w dni wolne od pracy, jeśli jest się wynagradzanym płacą zasadniczą. Ale jeśli ktoś ma stawkę godzinową, to jak najbardziej jest to korzystne. :)  

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Ograniczenie podstawy składek emerytalno-rentowych będzie nadal obowiązywać w 2019 roku. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Wczoraj, tj. 14 listopada 2018 roku, o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (Sygn. Akt Kp1/18) w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego ustawy zmieniającej przepisy regulujące system ubezpieczeń społecznych.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl