Blog

Blog eksperta kadr i płac

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 4. Kiedy się wypełnia PIT-2?

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie naszego klienta: 

"Czy może mi Pani przybliżyć w jakiej sytuacji składa się taki PIT? " 

Jeśli pracownik słyszy PIT, od razy widzi urząd skarbowy. A to nie zawsze oznacza wizytę w tym urzędzie. Tym bardziej, że niektóre PIT-y nie trafiają do urzędu skarbowego, a jedynie składa się je pracodawcy. Po co? W celu prawidłowego obliczenia zaliczki na podatek. Następnie pracodawca (rękami swojej kadrowej lub kadrowej z biura rachunkowego) wpina je do akt osobowych pracownika.

Odpowiedź: 

PIT-2 powinien być złożony pracodawcy przy zatrudnieniu oraz w przypadku zmiany stanu faktycznego.

W PIT-2 pracownik wskazuje, czy pracodawca ma uwzględniać tzw. ulgę podatkową, czy też ma inne przychody, z których ulga jest już uwzględniana.

Jeśli w PIT-2 zostanie wskazana nazwa firmy, to pracownik otrzyma ok. 46 zł wynagrodzenia netto miesięcznie więcej. Jeśli postawi na druku kreskę, zostawi miejsce wolne lub też nie dostarczy wypełnionego druku PIT-2, to firma nie będzie mieć podstaw do uwzględniania ulgi podatkowej. Pracownik nic w takim przypadku nie traci, tylko uwzględnia ulgę podatkową w rozliczeniu rocznym. Nastąpi tu jedynie przesunięcie korzyści z uwzględnienia ulgi podatkowej.

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Ograniczenie podstawy składek emerytalno-rentowych będzie nadal obowiązywać w 2019 roku. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Wczoraj, tj. 14 listopada 2018 roku, o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (Sygn. Akt Kp1/18) w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego ustawy zmieniającej przepisy regulujące system ubezpieczeń społecznych.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl