Blog

Blog eksperta kadr i płac

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 4. Kiedy się wypełnia PIT-2?

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie naszego klienta: 

"Czy może mi Pani przybliżyć w jakiej sytuacji składa się taki PIT? " 

Jeśli pracownik słyszy PIT, od razy widzi urząd skarbowy. A to nie zawsze oznacza wizytę w tym urzędzie. Tym bardziej, że niektóre PIT-y nie trafiają do urzędu skarbowego, a jedynie składa się je pracodawcy. Po co? W celu prawidłowego obliczenia zaliczki na podatek. Następnie pracodawca (rękami swojej kadrowej lub kadrowej z biura rachunkowego) wpina je do akt osobowych pracownika.

Odpowiedź: 

PIT-2 powinien być złożony pracodawcy przy zatrudnieniu oraz w przypadku zmiany stanu faktycznego.

W PIT-2 pracownik wskazuje, czy pracodawca ma uwzględniać tzw. ulgę podatkową, czy też ma inne przychody, z których ulga jest już uwzględniana.

Jeśli w PIT-2 zostanie wskazana nazwa firmy, to pracownik otrzyma ok. 46 zł wynagrodzenia netto miesięcznie więcej. Jeśli postawi na druku kreskę, zostawi miejsce wolne lub też nie dostarczy wypełnionego druku PIT-2, to firma nie będzie mieć podstaw do uwzględniania ulgi podatkowej. Pracownik nic w takim przypadku nie traci, tylko uwzględnia ulgę podatkową w rozliczeniu rocznym. Nastąpi tu jedynie przesunięcie korzyści z uwzględnienia ulgi podatkowej.

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl