Blog

Blog eksperta kadr i płac

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 3. Zwolnienie na dziecko

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: 

"Niestety dzisiaj (07.08) skończył mi się urlop rodzicielski. Ponieważ mój synek ma problemy z napięciem mięśniowym i musi być rehabilitowany, to wybieram się właśnie do neurologa po zwolnienie na dziecko. Chciałam się upewnić czy zwolnienie powinno zaczynać się od 08.08, czyli od najbliższej soboty? Chodzi mi o zachowanie ciągłości, jak to z nią jest w przypadku zwolnień?
A tak swoja drogą, czy wciąż przysługuje mi 60 dni zwolnienia na dziecko w ciągu roku czy rzecz się ma jakoś inaczej w przypadku posiadania dwojga potomstwa?"

Wiele pytań pracowników dotyczy kwestii związanych z rodzicielstwem. Począwszy od pewności zatrudnienia, możliwości rozwiązania umowy w trakcie ciąży, poprzez urlopy związane z rodzicielstwem, możliwości odmowy pracy w nadgodzinach czy porze nocnej, na zwolnieniach na dziecko skończywszy. Ważną dla pracowników kwestią, jest także możliwość uzyskania świadczeń w czasie choroby dziecka, czy innego członka rodziny. 

Odpowiedź: 

Nie musi być ciągłości między urlopem rodzicielskim a zwolnieniem na dziecko. Może Pani wziąć zwolnienie od poniedziałku. Przysługuje Pani 60 dni zasiłku opiekuńczego, bez względu na ilość dzieci.

Do wypłaty zasiłku jest konieczność wypełnienia dodatkowego druku Z-15.

Ten druk należy wypełniać do każdego zwolnienia, które będzie Pani przedstawiać pracodawcy, w celu wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Pytanie nr 2 pracownika naszego klienta: 

"Mam pytanie dotyczące mojego ostatniego wynagrodzenia, a mianowicie dlaczego jest o ponad 300 zł niższe od poprzedniego? Wydawało mi się, że zwolnienie na dziecko jest również w 100% płatne, tak jak urlop rodzicielski, który skończył mi się w zeszłym miesiącu?
A przy okazji zapytam raz jeszcze, jak powinnam liczyć te 60 dni zasiłku opiekuńczego, czy to jest 60 dni kalendarzowych (z weekendami włącznie) czy tylko roboczych (licząc bez weekendów)."

Odpowiedź: 

Zwolnienie na dziecko jest zawsze płatne 80%.

Liczy się 60 dni na podstawie dni ze zwolnienia. Niezależnie od tego, czy to są dni robocze czy świąteczne.

Bardzo proszę o przesyłanie scanem zwolnienia (+zawsze wypełnione Z-15), a następnie oryginału dokumentów.

Pytanie nr 3 pracownika naszego klienta: 

"Mam zwolnienie na dziecko, którego nie przedstawiam pracodawcy, bo przychodzę do pracy, co mam z nim zrobić?"

Odpowiedź: 

Nic nie musi Pani z nim robić, jeśli przychodzi Pani do pracy. Może Pani mieć zwolnienie na dziecko, ale przychodzić do pracy, bo jest ktoś inny, kto zajmuje się dzieckiem. Jest to prawnie dopuszczalne.

 

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl