Blog

Blog eksperta kadr i płac

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 2. Zmniejszenie etatu na prośbę pracodawcy

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie pracownika naszego klienta: 

"Mam ogromną prośbę w wyjaśnieniu pewnej sytuacji, do której mam pewne wątpliwości. Mojej siostrze po urodzeniu dziecka w styczniu 2015 roku, wg. nowych przepisów należy się rok urlopu macierzyńskiego, z tym że umowa kończy się jej 8 września 2015 roku (umowę ma teraz na pełny etat) i pracodawca chce żeby teraz podpisała umowę, ale już na pół etatu a nie na cały. Czy jest to zgodne z przepisami i czy musi podpisywać taką umowę? Czy nadal nie należy się jej pełny etat?"

Pracownicy firm które obsługujemy, zwracają się do nas z różnym pytaniami. Nie tylko dotyczącymi ich zatrudnienia. Czasem pojawiają się pytania od członków ich rodzin, przyjaciół, znajomych. Teoretycznie moglibyśmy nie odpowiadać, bo sprawa nie dotyczy klienta. Ale jak odmówić, jeśli się słyszy, że ta osoba w potrzebie nie ma się do kogo zwrócić, że kadrowa odprawiła z kwitkiem. Że dzwoniła do PIP, ale nie umiała dobrze wytłumaczyć o co chodzi i nie uzyskała odpowiedzi. 

Odpowiedź: 

Jeśli umowa o pracę kończy się w trakcie urlopu macierzyńskiego, to pracodawca w ogóle nie ma obowiązku podpisywania kolejnej umowy o pracę. 

To, że chce podpisać jakąkolwiek umowę jest jego dobrą wolą. Warunki umowy o pracę, w tym wymiar etatu ustalają strony (czyli pracownik i pracodawca). Pana siostra może prosić o pełen etat, ale nie może tego wymagać, bo tu prawo nie stoi wcale po jej stronie. Zmiana etatu w trakcie pobierania zasiłku nie wpłynie na wysokość zasiłku, ponieważ zmiana wymiaru czasu pracy w okresie pobierania zasiłku nie powoduje zmiany podstawy zasiłku. 

Jeśli siostra nie zdecyduje się podpisać kolejnej umowy o pracę, to zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia będzie jej wypłacał ZUS.

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl