Blog

Blog eksperta kadr i płac

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 1. Różnice między umową na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony.

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie klienta: 

"Poprosimy o jakieś informacje na temat umowy na okres próbny i umowy o pracę – różnice i inne informacje."

Codziennie w naszej pracy spotykamy się z różnymi pytaniami od klientów, pracowników i współpracowników. Z naszej wiedzy i doświadczenia korzystają także znajomi, rodzina, sąsiedzi. Nie odmawiamy odpowiedzi, bo wiemy jak trudno czasem uzyskać rzetelną poradę. Wiele pytań się powtarza, stąd wiemy że zagadnienia są istotne. Czasem odpowiedzi na pytania mogą się wydać proste i banalne. Ale takie jest zapotrzebowanie osób, które pytają. A my staramy się udzielać prostych, łatwo zrozumiałych odpowiedzi.

Odpowiedź: 

Umowa na okres próbny charakteryzuje się tym, że nie może być dłuższa niż 3 miesiące. Stosunkowo łatwo można ją rozwiązać. Taka umowa to swoista próba dla pracownika i pracodawcy: czy będą chcieli dalej współpracować. Rozwiązując umowę za wypowiedzeniem nie trzeba podawać przyczyny rozwiązania umowy.

Można także zawrzeć umowę na czas określony. Jeśli umowa na czas określony jest zawarta na okres powyżej 6 miesięcy, to można ją rozwiązać za wypowiedzeniem, jeśli jest w umowie zawarta stosowna klauzula o możliwości rozwiązania umowy. Jeśli umowa jest zawarta na okres do 6 miesięcy: to takiej umowy nie można rozwiązać za wypowiedzeniem. Wypowiadając umowę nie trzeba podawać przyczyny.

Umowa na czas nie określony charakteryzuje się tym, że jest najstabilniejszą formą zatrudnienia. Rozwiązując taką umowę za wypowiedzeniem, należy bezwzględnie podać powód rozwiązania umowy (dotyczy tylko rozwiązania złożonego przez Pracodawcę).

Każdą z powyższych umów można rozwiązać za porozumieniem stron oraz bez zachowania okresu wypowiedzenia (np. dyscyplinarnie, jeśli są stosowne przesłanki).

 

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl