Blog

Blog eksperta kadr i płac

Nowe kody ZUS – projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiada: Mariola Pawlukiewicz

1 stycznia 2015 r. mają zostać wprowadzone 3 dodatkowe kody ZUS. Konieczność zmiany jest wynikiem projektu wprowadzenia od 2015 r. obowiązku ubezpieczeń emerytalnych i rentowych dla członków rad nadzorczych.

Katalog kodów tytułu do ubezpieczenia zostanie dostosowany  do zmian w projekcie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. W wyniku tej nowelizacji  pojawią się kody uwzględniające trzy sytuacje względem ZUS członków rad nadzorczych pełniących swoje funkcje odpłatnie:

  • kod 22 40 – będzie dotyczył członków rad nadzorczych pełniących swoją funkcję nieodpłatnie, podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • kod 22 41 – będzie dotyczył członków rad nadzorczych otrzymujących wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji i w związku z tym podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, 
  • kod  22 42 – będzie dotyczył członków rad nadzorczych, obcokrajowców mieszkających na stałe poza Polską, podlegających ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pełnionej funkcji, ale nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Kody ubezpieczeń stanowią podstawę zgłoszeń w ZUS. Na ich podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych identyfikuje płatnika i ubezpieczonego  w ramach odpowiednich grup składkowych. Dlatego tak ważne jest posługiwanie się prawidłowymi kodami przy rejestracji i zgłoszeniach ubezpieczonych.

Podstawa prawna:

  • Załącznik nr 18 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2009 r. nr 186, poz. 1444, z późn. Zm.)

Inne źródła:

  • Projekt z dnia 24 października 2014 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów
  • http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/ubezpieczenia-spoleczne/

  

 

Odpowiedzi udzieliła: Mariola Pawlukiewicz

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl