Blog

Blog eksperta kadr i płac

Nowe kody ZUS – projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiada: Mariola Pawlukiewicz

1 stycznia 2015 r. mają zostać wprowadzone 3 dodatkowe kody ZUS. Konieczność zmiany jest wynikiem projektu wprowadzenia od 2015 r. obowiązku ubezpieczeń emerytalnych i rentowych dla członków rad nadzorczych.

Katalog kodów tytułu do ubezpieczenia zostanie dostosowany  do zmian w projekcie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. W wyniku tej nowelizacji  pojawią się kody uwzględniające trzy sytuacje względem ZUS członków rad nadzorczych pełniących swoje funkcje odpłatnie:

  • kod 22 40 – będzie dotyczył członków rad nadzorczych pełniących swoją funkcję nieodpłatnie, podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • kod 22 41 – będzie dotyczył członków rad nadzorczych otrzymujących wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji i w związku z tym podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, 
  • kod  22 42 – będzie dotyczył członków rad nadzorczych, obcokrajowców mieszkających na stałe poza Polską, podlegających ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pełnionej funkcji, ale nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Kody ubezpieczeń stanowią podstawę zgłoszeń w ZUS. Na ich podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych identyfikuje płatnika i ubezpieczonego  w ramach odpowiednich grup składkowych. Dlatego tak ważne jest posługiwanie się prawidłowymi kodami przy rejestracji i zgłoszeniach ubezpieczonych.

Podstawa prawna:

  • Załącznik nr 18 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2009 r. nr 186, poz. 1444, z późn. Zm.)

Inne źródła:

  • Projekt z dnia 24 października 2014 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów
  • http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/ubezpieczenia-spoleczne/

  

 

Odpowiedzi udzieliła: Mariola Pawlukiewicz

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Ograniczenie podstawy składek emerytalno-rentowych będzie nadal obowiązywać w 2019 roku. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Wczoraj, tj. 14 listopada 2018 roku, o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (Sygn. Akt Kp1/18) w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego ustawy zmieniającej przepisy regulujące system ubezpieczeń społecznych.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl