Sporządzanie umów o pracę i innych

Umowa o pracę to dokument, który należy wręczyć pracownikowi przed rozpoczęciem pracy. Jest podstawowym i najważniejszym dokumentem potwierdzającym nawiązanie stosunku pracy. Sporządzenie umowy o pracę jest obowiązkiem pracodawcy i w jego interesie jest, aby był sporządzony prawidłowo.

Nasza firma pomoże sporządzić umowę o pracę dostosowaną do Twojej Firmy i stanowiska zatrudnianego pracownika. Pomożemy sprawdzić zgodność umów związanych z zatrudnieniem z polskimi przepisami jak również zaproponujemy nowe rozwiązania czy drobne zmiany w umowach. 

Drugim najważniejszym po umowie o pracę dokumentem, jest informacja o warunkach zatrudnienia, której obowiązek sporządzenia wynika z Art. 29 § 3 Kodeksu pracy.

Jeśli oprócz albo zamiast pracowników zatrudniasz osoby na umowy zlecenia i umowy o dzieło, to pomożemy przygotować dokumenty, które będą zasadne w tej sytuacji. Dodatkowo przygotowujemy rachunki do umów zlecenia i umów o dzieło, z których wynika jakie kwoty należy wypłacić i które są dokumentem księgowym, potwierdzającym poniesienie kosztu (tak jak faktura).

Pracownik który się nie sprawdza lub jeśli trzeba z innych powodów się z nim rozstać, powinien otrzymać dokument rozwiązujący umowę oraz dokument poświadczający okres zatrudnienia, czyli świadectwo pracy. Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w przygotowywaniu rozwiązań umów o pracę oraz świadectw pracy.  

W imieniu naszych klientów przygotowujemy dokumenty związane z zatrudnieniem, jest to m.in.:

 • Skierowanie na badania lekarskie
 • Umowa o pracę
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
 • Zakres obowiązków
 • Umowa zlecenia
 • Umowa o dzieło
 • Rachunek do umowy zlecenia
 • Rachunek do umowy o dzieło
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • Świadectwo pracy

Więcej na temat obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników możesz przeczytać na naszym blogu: 

http://macpayroll.pl/zatrudnienie-pracownika/ 

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Wesołych Świąt! ⛄

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl