Naliczanie płac

Payroll kojarzony jest przede wszystkim z listami płac. Ale payroll to także szereg działań, które są niezbędne do prawidłowej obsługi płacowej:

 • Obsługa profilu ZUS PUE https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez podmioty, które powierzają nam usługi payroll, w tym m.in. pobieranie zwolnień lekarskich wystawionych przez lekarzy w formie elektronicznej, występowanie o zaświadczenia o niezaleganiu składom ZUS, składaniu wniosków o rozliczenie konta płatnika w ZUS, składanie wniosków o ustalenie podstawy składek emerytalno-rentowych,

 • Ewidencjonowanie nieobecności,

 • Rozliczanie czasu pracy, zarówno pracowników zatrudnionych w podstawowym jak i równoważnym systemie czasu pracy, pracujących w systemie zmianowym, w tym w porze nocnej,

 • Kalkulowanie nadgodzin i dodatków za nadgodziny 50% i 100% oraz dodatku za pracę w porze nocnej,

 • Udzielanie informacji dotyczących zasiłków i weryfikacja poprawności wypełnionych dokumentów do uzyskania przez pracowników, zleceniobiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą: zasiłków opiekuńczych, zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich oraz zasiłków chorobowych,

 • Sporządzanie dokumentów Z-3 i Z-3a oraz ich wysyłka do ZUS,

 • Analiza rodzajów składników wynagrodzeń i przychodów w naturze pod względem podlegania składkom ZUS i opodatkowania oraz analiza możliwych zwolnień z obciążeń publiczno-prawnych,

 • Rozliczanie potraceń z wynagrodzeń, w tym udzielonych zaliczek, pożyczek, zajęć komorniczych zwykłych i alimentacyjnych, kar porządkowych, z uwzględnieniem ustawowych granic potrąceń,

 • Weryfikacja przekroczeń podstawy składek emerytalno-rentowych,

 • Weryfikacja przekroczenia pierwszego progu podatkowego i możliwości poboru niższej zaliczki na podatek,

 • Analiza składników wynagrodzeń pod względem włączenia ich do podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłków oraz wynagrodzenia urlopowego i wskazanie jakie cechy są charakterystyczne dla składnika, aby wliczyć/nie wliczyć go do podstawy,

 • Payroll czyli naliczanie wynagrodzeń  na podstawie przekazanych danych oraz sporządzonych wyliczeń, w tym wynagrodzeń za część miesiąca, wynagrodzenia za czas choroby, urlopu i innych nieobecności, ekwiwalentów za urlop, premii, prowizji i innych bonusów, odpraw, odszkodowań i rekompensat związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,

 • Przygotowanie plików przelewów wynagrodzeń,

 • Przygotowywanie pasków wynagrodzeń i przekazywanie ich w ustalonej formie (papierowa, elektroniczna, podpięcie w programie e-pracownik),

 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, RCA, RZA i RSA oraz wysyłka elektroniczna deklaracji,

 • Kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy,

 • Przygotowanie comiesięcznej informacji o wysokości i terminach zapłaty składek ZUS, zaliczki na podatek i PFRON,

 • Przygotowanie dla pracowników zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

 • Przygotowanie rocznych deklaracji i informacji PIT-11, PIT-4R, IFT-1, PIT-8AR, ZUS IWA, DEK-R,

 • Przygotowanie rocznych informacji ZUS dla osób ubezpieczonych,

 • Przygotowanie zestawień i raportów dotyczących wynagrodzeń, kosztów wynagrodzeń, w tym w podziale na działy, wydziały, projekty, MPK-i,

 • Inne czynności ustalone wspólnie z klientem, które są niezbędne dla jego wymagań i specyfiki firmy.

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Wesołych Świąt! ⛄

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl