Administracja kadr

Administracja kadrowa to przede wszystkim:

 • Przygotowanie dokumentów na start zatrudnienia, m.in. umowy o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, zakresu obowiązków, skierowania na badania
 • Przygotowanie dokumentów w trakcie zatrudnienia, tj. dokumentów potocznie zwanych aneksami, czyli porozumienia zmieniające bądź wypowiedzenia zmieniające oraz pism dotyczących kar porządkowych, czyli kary upomnienia i nagany
 • Informowanie o kończących się umowach o pracę
 • Przygotowanie dokumentów związanych z zakończeniem zatrudnienia, tj. rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz świadectwa pracy
 • Zgłoszenie pracownia oraz zgłoszenie członków rodziny pracownika do ZUS, zgłaszanie zmian w ZUS oraz wyrejestrowanie pracownika
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Ustalanie limitów urlopów, ewidencjonowanie wykorzystanych urlopów oraz weryfikacji ilości dni urlopów pozostałych do wykorzystania
 • Ewidencjonowanie wszelkich nieobecności pracowników, które mają wypływ na wynagrodzenie
 • Weryfikowanie ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • Przygotowywanie odpowiedzi na pisma od komorników
 • Przygotowanie umów zlecenia i o dzieło
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu

Jeśli usługę administracji kadr wykonujemy w miejscu prowadzenia działalności przez klienta, to dodatkowo kontaktujemy się z pracodawcą oraz pracownikami. Przekazujemy pracodawcy dokumenty do podpisu (umowy o pracę, rozwiązania umów, świadectwa pracy), pomagamy pracownikom wypełnić dokumenty do zatrudnienia, przekazujemy pracownikom dokumenty do podpisu, udzielamy informacji i wyjaśnień. Działamy zgodnie z procedurami realizacji polityki personalnej,  ustalonymi w danym przedsiębiorstwie. A jeśli takie procedury nie istnieją, to wspólnie z klientem wypracowujemy model obsługi.

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Wesołych Świąt! ⛄

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl