Blog

Blog eksperta kadr i płac

Indywidualny numer rachunku składkowego w ZUS

Informacja o rachunku do rozliczeń z ZUS trafiła już do niektórych płatników. Nowy rachunek będzie stosowany począwszy od 1 stycznia 2018 roku

ZUS w trzech turach poinformuje o indywidualnym numerze rachunku płatników, czyli m.in. spółki handlowe, spółki osobowe, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, ale zgłaszające pracowników lub zleceniobiorców do ubezpieczeń.

Aktualnie składki ZUS są opłacane na trzy (czasem cztery) różne rachunki bankowe. Każdy rodzaj składek: społeczne, zdrowotna, fundusze – są opłacane na inne rachunki.  Te rachunki bankowe są takie same dla wszystkich płatników. Przelewy do ZUS należy aktualnie opisywać m.in. numerami identyfikatorów płatnika (NIP, REGON, PESEL), rodzajem deklaracji, numerem deklaracji, okresem za jaki jest wpłata.

Nowy rachunek zastąpi wszystkie dotychczasowe rachunki bankowe wykorzystywane dla celów opłacania składek ZUS. Każdy płatnik będzie opłacał składki na rachunek bankowy przypisany do niego  konkretnie. Nie będzie już wymagany specyficzny format przelewu. Będzie to zwykły przelew, taki jaki jest wykorzystywany w transakcjach bankowych na rzecz kontrahentów. W opisach przelewów nie będzie się już podawać numerów i rodzajów deklaracji, okresów, rodzaju składek.

Od 1 stycznia 2018 roku przelewy do ZUS będzie trzeba już realizować na indywidualny dla każdego płatnika numer rachunku składkowego. Pierwsze wpłaty na nowy rachunek będą dotyczyć składek za grudzień 2017 roku, opłacanych w styczniu 2018 roku. Jeśli płatnik posiada jakieś zaległości w ZUS, to także wszystkie zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę będzie trzeba wpłacać na ten nowy rachunek. ZUS będzie rozliczał składki w ten sposób, że wpłata będzie zaliczana w pierwszej kolejności na najstarszą płatność oraz odsetki za zwłokę, a następnie na kolejne płatności począwszy od tej, która dotyczy najstarszego okresu.

Indywidualizm rachunku składkowego będzie polegał na tym, że ostatnie 10 cyfr rachunku to numer NIP płatnika

http://www.zus.pl/eskladka

ZUS rozsyła informacje o indywidualnym rachunku na adresy płatników podanych w zgłoszeniu do ZUS (ZUS ZPA lub ZUS ZFA). W przypadku firm, dla których adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby, to warto sprawdzić czy ZUS został poinformowany o tym adresie. Jeśli jednak do firmy nie trafi pismo z ZUS, to jest możliwość uzyskania takiej informacji osobiście w każdej placówce ZUS lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 560 16 00. ZUS zapewnia, że także na ZUS PUE (Platforma Usług Elektronicznych) będzie widoczny indywidualny numer rachunku bankowego.

Na stronie ZUS znajdują się wyczerpujące informacje na temat indywidualnych rachunków bankowych. Niemniej jednak w trosce o naszych klientów, nasze biuro rachunkowe wystosowało dodatkowe zapytanie do ZUS:

Od: Renata Guza-Kiliańska | MAC

Wysłano: 9 października 2017 10:50:36

Do: Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS

Temat: indywidualny numer rachunku składkowego

Witam,

W związku z wprowadzeniem nowych rachunków, na które będą opłacane składki poproszę o informacje:

  1. Czy składki za 12/2017, które będą płacone w 01/2018 mają być już na nowy rachunek
  2. Czy wszystkie numery dla wszystkich płatników będą się różnić tylko ostatnimi 13 cyframi, a pozostałe cyfry będą takie same dla wszystkich płatników? Pytam o to, ponieważ wielu naszych klientów ma po kilka firm – i dla nich jest to ważna informacja
  3. Czy jeśli indywidualny numer rachunku składkowego zostanie przesłany na adres wskazany w ZPA, to czy niezależnie od tego osoba z biura rachunkowego będzie mogła zadzwonić do ZUS i otrzyma informację o numerze indywidualnego numerze rachunku składkowego naszego klienta? Jest to dla nas ważna informacja, ponieważ część naszych klientów jest obcojęzyczna, czasem nie mają siedziby w Polsce i może być problem z płynnym zrozumieniem i przekazaniem informacji o numerze konta bankowego.

Pozdrawiam,

------------------

Renata Guza-Kiliańska

Kierownik Działu Outsourcingu

Usług Kadrowo-Płacowych

Mac Auditor Sp. z o.o.

T +48 22 32 912 60

F +48 22 649 27 68

 

Uzyskaliśmy poniższą odpowiedź:

From: Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 

Sent: Monday, October 09, 2017 2:31 PM To: Renata Guza-Kiliańska | MAC

Subject: Odp.: indywidualny numer rachunku składkowego - REF.COT2001426074E0171009

Dzień dobry,

składki za miesiąc grudzień opłacane w styczniu 2018 będą już przekazywane na nowy indywidualny rachunek bankowy. Indywidualne rachunki bankowe różnią się tylko 13 ostatnimi cyframi, ponieważ ta część numeru określa płatnika, w tym posiadany przez płatnika numer NIP lub ID konta. Każda osoba, która zadzwoni otrzyma numer rachunku.

Dziękuję za kontakt z nami,

w razie pytań zapraszam ponownie,

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS

www.zus.pl

Część klientów naszego biura rachunkowego otrzymało już informację o nowych numerach rachunków do rozliczeń z ZUS, więc w uzupełnieniu powyższej informacji muszę dodać, że rachunki bankowe różnią się także liczbą kontrolną (dwie pierwsze cyfry).

Podstawa prawna:

Art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1027)

Autor: Renata Guza-Kiliańska

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Ograniczenie podstawy składek emerytalno-rentowych będzie nadal obowiązywać w 2019 roku. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Wczoraj, tj. 14 listopada 2018 roku, o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (Sygn. Akt Kp1/18) w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego ustawy zmieniającej przepisy regulujące system ubezpieczeń społecznych.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl