Blog

Blog eksperta kadr i płac

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA od 1 stycznia 2016 roku

Odpowiada: Renata Guza

Elektroniczne zwolnienia mogą pojawić się już 1 stycznia 2016 roku. Mogą ale nie muszą. Przepisy nakazują firmom rozliczającym składki ZUS za więcej niż 5 osób, utworzyć profil zaufany do 31 grudnia 2015 roku, na który mają spływać elektroniczne zwolnienia lekarskie.

W stosunku do lekarzy, którzy mają wystawiać te zwolnienia, ZUS jest łaskawszy. Na stronach ZUS jest umieszczona informacja, że od 1 stycznia 2016 roku lekarze bedą mogli wystawiać elektroniczne zwolenia lekarskie, nazywane e-ZLA http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5654.

Czy zwolnienie lekarskie od 1 stycznia 2016 roku zostanie wystawione w formie elektronicznej? Aby tak się stało, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • Lekarz będzie miał możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnianego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS

Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, zwolnienie lekarskie zostanie wystawione w formie papierowej. Będzie to wydruk e-ZLA, opatrzony podpisem i pieczątką przez lekarza albo druk ZLA, stosowany dotychczas.

Ważne! Pracownik może zażądać dokumentu w formie papierowej, nawet jeśli jest możliwość wystawienia e-ZLA.

Każda zmiana przepisów na początku powoduje trochę zamieszania. Nie wszystkie zainteresowane strony są przygotowane technicznie, ale także mentalnie do zmiany przepisów. Dlatego przynajmniej na początku obowiązywania nowych przepisów warto rozważyć, czy nie prosić o zwolnienia lekarskie w formie papierowej. Pracownik będzie miał taką możliwość w czasie wizyty lekarskiej, nawet jeśli lekarz wystawi elektroniczny dokument. Natomiast pracodawca tylko wówczas, gdy nie będzie miał zarejestrowanego profilu w PUE ZUS.

Ważne! Firmy, które rozliczają składki ZUS do 5 osób, nie muszą obowiązkowo rejestrować profilu informacyjnego płatnika. Ale mogą to zrobić dobrowolnie.

Jeśli zostanie utworzony taki profil, to nie ma możliwości z jego rezygnacji nawet wówczas, gdy został zarejestrowany dobrowolnie.

UWAGA! Firmy, które nie mają profilu informacyjnego płatnika składek (ZUS PUE) są zobowiązane poinformować swoich pracowników o obowiązku dostarczania zwolnień lekarskich w formie papierowej.

Informacja powinna zostać przekazana w formie pisemnej do dnia 31 grudnia 2015 roku. Dotyczy to „małych firm” do 5 ubezpieczonych oraz firm rozliczających składki za powyżej 5 ubezpieczonych, które nie zdążyły utworzyć profilu.

W przypadku nowych pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2016 roku, informacja powinna zostać przekazana również w formie pisemnej, w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, czyli w dniu od którego jest zawarta umowa o pracę.

Ważne! W przypadku utworzenia profilu informacyjnego płatnika składek, w terminie 7 dni od utworzenia tego profilu, pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników w formie pisemnej, o ustaniu obowiązku dostarczania pracodawcy wydruku zaświadczenia lekarskiego.

Wiele podmiotów mimo konieczności utworzenia profilu ZUS PUE, nie zdążyło dopełnić tego obowiązku. Kontaktowaliśmy się z ZUS i otrzymaliśmy zapewnienie, że nie są planowane kary z powodu nie utworzenia profilu w terminie. Niemniej jednak należałoby jak najszybciej dopełnić formalności z ustanowieniem dostępu do ZUS PUE. I jak najszybciej poinformować pracowników o obowiązku dostarczania zwolnień w formie papierowej. 

Podstawa prawna:

  1. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 159, Dz. U. z 2015 r., poz. 1066, 1735)

Inne źródła:

www.zus.pl

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl