Blog

Blog eksperta kadr i płac

Deklaracje w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem, to nowy obowiązek dla firm - zmiany od 1 stycznia 2015 roku dotyczą deklaracji składanych za 2014 rok

Odpowiada: Renata Guza

Początek roku to czas sporządzania deklaracji rocznych, w tym PIT-4R i PIT-11. Tym razem nie pozostawiono wyboru firmom sporządzającym PIT-y dla więcej niż 5 podatników. Firmy zostały zobowiązane wysłać deklaracje elektronicznie. Ale aby je wysłać, najpierw należy je podpisać. I tu należy podkreślić, że należy je podpisać elektronicznie. 

Od 2015 roku jest obowiązek składania do urzędów skarbowych deklaracji za 2014 rok: PIT-4R, PIT-8AR,  IFT-3/IFT-3R, PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R, w formie elektronicznej. 

Ważne! Przed wysyłką deklaracji, jest konieczność podpisania ich przy pomocy tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego, który zastąpi stosowany dotychczas podpis odręczny.

Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić w jednej z pięciu firm wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki, które świadczą usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego:

 Krajowa Izba Rozliczeniowa (Szafir) 

 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Sigillum)

 Unizeto Technologies (CERTUM) 

 Enigma S.O.I.(PEM-HEART)

 EuroCert

Przekazanie druków w formie papierowej jest dopuszczalne jedynie przez firmy rozliczające nie więcej niż 5 podatników (m.in. osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o zarządzanie). Pozostałe firmy są zobowiązane do przekazywania deklaracji w formie elektronicznej.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych, spowoduje wyeliminowanie kosztów wysyłki w formie papierowej (koszt znaczków, kopert, papieru, adresowania kopert i potwierdzeń nadania oraz koszt czasu pracy pracownika, który zanosił przesyłki na pocztę).

Ważne! Termin złożenia w formie elektronicznej PIT-4R, PIT-8AR i IFT-3/IFT-3R to 2 luty 2015 roku, a PIT-11, PIT-8C, PIT-40 i IFT-1/IFT-1R, to 2 marzec 2015 roku. 

Sugerujemy jak najszybszy zakup bezpiecznego podpisu, ponieważ przynajmniej kilka dni trwają formalności związane z jego zakupem. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że po raz pierwszy deklaracje będą masowo składane w formie elektronicznej, wiec dobrze byłoby wyprzedzić skomasowaną wysyłkę, w ostatnich dniach terminu złożenia deklaracji.

Więcej informacji na temat nowych zasad podpisywania deklaracji znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp;jsessionid=B9AA06165F4B2976C2BF69BADB8D74A4

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/dla-platnikow

podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zmian.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1971).

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Ograniczenie podstawy składek emerytalno-rentowych będzie nadal obowiązywać w 2019 roku. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Wczoraj, tj. 14 listopada 2018 roku, o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (Sygn. Akt Kp1/18) w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego ustawy zmieniającej przepisy regulujące system ubezpieczeń społecznych.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl