Blog

Blog eksperta kadr i płac

Deklaracje w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem, to nowy obowiązek dla firm - zmiany od 1 stycznia 2015 roku dotyczą deklaracji składanych za 2014 rok

Odpowiada: Renata Guza

Początek roku to czas sporządzania deklaracji rocznych, w tym PIT-4R i PIT-11. Tym razem nie pozostawiono wyboru firmom sporządzającym PIT-y dla więcej niż 5 podatników. Firmy zostały zobowiązane wysłać deklaracje elektronicznie. Ale aby je wysłać, najpierw należy je podpisać. I tu należy podkreślić, że należy je podpisać elektronicznie. 

Od 2015 roku jest obowiązek składania do urzędów skarbowych deklaracji za 2014 rok: PIT-4R, PIT-8AR,  IFT-3/IFT-3R, PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R, w formie elektronicznej. 

Ważne! Przed wysyłką deklaracji, jest konieczność podpisania ich przy pomocy tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego, który zastąpi stosowany dotychczas podpis odręczny.

Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić w jednej z pięciu firm wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki, które świadczą usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego:

 Krajowa Izba Rozliczeniowa (Szafir) 

 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Sigillum)

 Unizeto Technologies (CERTUM) 

 Enigma S.O.I.(PEM-HEART)

 EuroCert

Przekazanie druków w formie papierowej jest dopuszczalne jedynie przez firmy rozliczające nie więcej niż 5 podatników (m.in. osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o zarządzanie). Pozostałe firmy są zobowiązane do przekazywania deklaracji w formie elektronicznej.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych, spowoduje wyeliminowanie kosztów wysyłki w formie papierowej (koszt znaczków, kopert, papieru, adresowania kopert i potwierdzeń nadania oraz koszt czasu pracy pracownika, który zanosił przesyłki na pocztę).

Ważne! Termin złożenia w formie elektronicznej PIT-4R, PIT-8AR i IFT-3/IFT-3R to 2 luty 2015 roku, a PIT-11, PIT-8C, PIT-40 i IFT-1/IFT-1R, to 2 marzec 2015 roku. 

Sugerujemy jak najszybszy zakup bezpiecznego podpisu, ponieważ przynajmniej kilka dni trwają formalności związane z jego zakupem. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że po raz pierwszy deklaracje będą masowo składane w formie elektronicznej, wiec dobrze byłoby wyprzedzić skomasowaną wysyłkę, w ostatnich dniach terminu złożenia deklaracji.

Więcej informacji na temat nowych zasad podpisywania deklaracji znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp;jsessionid=B9AA06165F4B2976C2BF69BADB8D74A4

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/dla-platnikow

podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zmian.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1971).

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl