Blog

Blog eksperta kadr i płac

Obowiązki BHP przy telepracy

Przepisy BHP dość jasno określają, jakie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy powinien spełniać pracodawca, zatrudniając zdalnych pracowników.

RODO

RODO to unijne rozporządzenie, którego celem jest ujednolicenie przepisów o ochronie danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Odpowiedzi na pytania naszych klientów - cz. 8. - odzież robocza pracowników fizycznych

Odpowiada: RENATA GUZA-KILIAŃSKA

Wśród naszych klientów są podmioty, które ze względu na ilość zatrudnionych pracowników nie mają swojego BHP-owca zatrudnionego na etat. Dlatego czasem kwestie BHP są nie do końca uregulowane w firmie. O ile dba się zazwyczaj o szkolenia BHP wstępne i okresowe, to zapomina się o tzw. ocenie ryzyka zawodowego oraz konieczności zapewnienia odzieży i obuwia roboczego.

Obowiązki dotyczące PFRON przy wzroście zatrudnienia

Wzrost zatrudnienia w firmie powoduje szereg nowych obowiązków oraz czasem wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jednym z obowiązków jest wprowadzenie regulaminów pracy i wynagradzania, ale w 2017 roku podwyższono ilość zatrudnionych pracowników po przekroczeniu której należy wprowadzić regulaminy w firmie (z 20 na 50). Natomiast limit osób dotyczący PFRON jest niższy i pozostał niezmieniony, dlatego dotyczy szerszej grupy podmiotów.

Indywidualny numer rachunku składkowego w ZUS

Indywidualny numer rachunku składkowego w ZUS Informacja o rachunku do rozliczeń z ZUS trafiła już do niektórych płatników. Nowy rachunek będzie stosowany począwszy od 1 stycznia 2018 roku

Pracownik przechodzi na emeryturę

Zmiana wieku emerytalnego spowodowała, że wiele osób decyduje się skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. Już obserwujemy większe zainteresowanie kwestiami płacowymi pracowników w wieku przedemerytalnym, w tym: RP-7, świadectwami pracy, odprawami emerytalnymi. A w najbliższym czasie prognozuje się prawdziwe oblężenie zarówno działów kadrowo-płacowych jak i Zakładów Ubezpieczeń Społecznych.

Umowa zlecenia ze stawką minimalną od 1 stycznia 2017 roku

Od kilku miesięcy jest głośno o tym, że od 2017 roku zostaje wprowadzona minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia. Jest to rewolucja w umowach zlecenia. Wiele zmian wprowadzanych od 1 stycznia 2017 roku, przybliża cywilnoprawną formę zatrudnienia do stosunku pracy. A w niektórych aspektach zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, jest bardziej rygorystyczne od zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Składki ZUS od umów zlecenia: zmiany od 1 stycznia 2016 roku

Odpowiada: Renata Guza

Wszystkie umowy zlecenia oskładkowane! Od wszystkich umów zlecenia będzie trzeba płacić składki ZUS! Takie hasła straszą, ale są dużym uogólnieniem. Zaostrzono i doprecyzowano przepisy dotyczące ozusowania wynagrodzeń z umów zlecenia. Uszczelniono przepisy, ale nadal będą przypadki, kiedy od umów zlecenia będzie tylko składka zdrowotna.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA od 1 stycznia 2016 roku

Odpowiada: Renata Guza

Elektroniczne zwolnienia mogą pojawić się już 1 stycznia 2016 roku. Mogą ale nie muszą. Przepisy nakazują firmom rozliczającym składki ZUS za więcej niż 5 osób, utworzyć profil zaufany do 31 grudnia 2015 roku, na który mają spływać elektroniczne zwolnienia lekarskie.

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 6. Zwolnienie lekarskie a niższe wynagrodzenie

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: Proszę o pomoc, bo Pani się na tym zna perfekcyjnie. Otrzymałam pieniądze z ZUS za okres 25/06 do 25/07 kwota 2676,37 zł, gdzie moja pensja to 3690 zł. Dlaczego dostałam mniej o blisko 200 zł?? Proszę o pomoc…sama tego nie wyliczę, a też nie mam co prosić o wyjaśnienie w ZUS, bo z nimi jest ciężko cokolwiek wyjaśnić.

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 5. Zwolnienie lekarskie a urlop macierzyński

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie pracownika naszego klienta: Czy to prawda, że jeżeli kobieta w ciąży jest na zwolnieniu lekarskim do porodu, to ostatnie dwa tygodnie zwolnienia odejmowane są z urlopu macierzyńskiego, tzn. nie są liczone jako zwolnienie, tylko jako urlop macierzyński? Jest to niepotwierdzona informacja od moich koleżanek, które rodziły kilka lat wcześniej. Wolałabym jednak mieć informację z pewnego źródła.

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 3. Zwolnienie na dziecko

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: "Niestety dzisiaj (07.08) skończył mi się urlop rodzicielski. Ponieważ mój synek ma problemy z napięciem mięśniowym i musi być rehabilitowany, to wybieram się właśnie do neurologa po zwolnienie na dziecko. Chciałam się upewnić czy zwolnienie powinno zaczynać się od 08.08, czyli od najbliższej soboty? Chodzi mi o zachowanie ciągłości, jak to z nią jest w przypadku zwolnień? A tak swoja drogą, czy wciąż przysługuje mi 60 dni zwolnienia na dziecko w ciągu roku czy rzecz się ma jakoś inaczej w przypadku posiadania dwojga potomstwa?"

Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 2. Zmniejszenie etatu na prośbę pracodawcy

Odpowiada: Renata Guza

Pytanie pracownika naszego klienta: "Mam ogromną prośbę w wyjaśnieniu pewnej sytuacji, do której mam pewne wątpliwości. Mojej siostrze po urodzeniu dziecka w styczniu 2015 roku, wg. nowych przepisów należy się rok urlopu macierzyńskiego, z tym że umowa kończy się jej 8 września 2015 roku (umowę ma teraz na pełny etat) i pracodawca chce żeby teraz podpisała umowę, ale już na pół etatu a nie na cały. Czy jest to zgodne z przepisami i czy musi podpisywać taką umowę? Czy nadal nie należy się jej pełny etat?"

100 % udziałów w sp. z o.o. - część II

Odpowiada: Renata Guza

Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Udał się jeden biznes? To super! Może warto wystartować z następnym? Warto też zapoznać się z obowiązkami względem ZUS, które mogą istnieć także wtedy, gdy się nikogo nie zatrudnia.

100 % udziałów w sp. z o.o. - część I

Odpowiada: Renata Guza

Jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z przepisami ZUS, jest traktowany jak osoba prowadząca działalność gospodarczą. I taki byt prawny rodzi określone obowiązki względem ZUS. Są to obowiązki dokumentacyjne, ale także niestety obciążenia finansowe. Jest to szczególnie dotkliwe dla firm na starcie, o niskich dochodach, a także często na początku działalności: ze stratą.

Idzie wiosna, czas na zmiany. Może nadszedł czas, aby zmienić księgowość, kadry, biuro rachunkowe? Zredukować koszty, błędy oraz stres. I zająć się spokojnie biznesem

Odpowiada: Renata Guza

W ostatnich latach, coraz bardziej popularne staje się wyodrębnienie procesów, których realizacja może być przekazana na zewnątrz firmy. Najczęściej dotyczy to prowadzenia księgowości oraz prowadzenia kadr i płac, co jest słuszną koncepcją. Przepisy często się zmieniają, niezbędne jest ciągłe aktualizowanie wiedzy. Jest to czasochłonne, kosztowne oraz obarczone ryzykiem błędnego zinterpretowania przepisów.

Deklaracje w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem, to nowy obowiązek dla firm - zmiany od 1 stycznia 2015 roku dotyczą deklaracji składanych za 2014 rok

Odpowiada: Renata Guza

Początek roku to czas sporządzania deklaracji rocznych, w tym PIT-4R i PIT-11. Tym razem nie pozostawiono wyboru firmom sporządzającym PIT-y dla więcej niż 5 podatników. Firmy zostały zobowiązane wysłać deklaracje elektronicznie. Ale aby je wysłać, najpierw należy je podpisać. I tu należy podkreślić, że należy je podpisać elektronicznie.

Umowa na czas określony - projekt zmian przepisów Kodeksu pracy

Odpowiada: Renata Guza

Od 2015 roku są planowane zmiany dotyczące umów na czas określony. Postanowiono ograniczyć do 33 miesięcy łączną długość umów na czas określony zawieranych z tym samym pracownikiem oraz ograniczyć do 3 łączną ilość umów na czas określony. Zmiany dotyczą także rozwiązywania umów na czas określony.

ZUS czy OFE - czas na decyzję do 31 lipca 2014 roku

Odpowiada: Renata Guza

Jeśli część twojej składki obecnie trafia do OFE, to do 31 lipca 2014 roku: masz czas na decyzję, czy część składki nadal ma trafiać do OFE, czy ma być gromadzona na wydzielonym subkoncie w ZUS. Jeżeli pozostaniesz bierny i nie wykonasz żadnych ruchów, to część składki obecnie przekazywanej do OFE, przestanie być przekazywana do OFE począwszy od składki za okres od 1 lipca 2014 roku i automatycznie pozostanie w ZUS.

Korekty ZUS - Część 1 - Jak uniknąć korekt ZUS

Odpowiada: Renata Guza

Korekty ZUS spędzają sen z powiek wielu przedsiębiorcom, pracownikom działów kadrowo-płacowych i działów księgowości. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że korekt ZUS da się uniknąć. Niezbędna jest do tego wiedza na temat przepisów, funkcjonowania systemu Płatnik oraz staranność w wywiązywaniu się z obowiązków względem ZUS.

Urlop wychowawczy nowości i zmiany wprowadzone od 1 października 2013 roku

Odpowiada: Mariola Pawlukiewicz, Renata Guza

Od 1 października 2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące urlopów wychowawczych. Rolą zmienionych przepisów jest skłonienie do skorzystania czy też umożliwienie korzystania z urlopu wychowawczego obojgu rodzicom. Jeden miesiąc urlopu wychowawczego został zarezerwowany wyłącznie dla drugiego rodzica, został też wydłużony do 4 miesięcy okres, kiedy rodzice mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego.

Delegacje krajowe i zagraniczne - zmiany od 1 marca 2013 roku

Odpowiada: Renata Guza

Wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. Zmiany dotyczą m.in. wysokości diet, sposobu rozliczania kosztów wyżywienia i noclegów oraz wprowadzenia częściowej diety w czasie podróży krajowych. Ponadto doprecyzowano walutę rozliczenia podróży zagranicznych oraz możliwość wskazania więcej niż jednego państwa docelowego, w przypadku podróży zagranicznej do 2 lub więcej państw.

Obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wynagrodzeń zarządu w zależności od formy zatrudnienia

Odpowiada: Renata Guza

Najczęściej spotykanymi formami zatrudnienia w firmach, są zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę. Ale osoby wchodzące w skład zarządów, mogą być zatrudniane także na innej podstawie. Wybór formy zatrudnienia zależy od woli stron, ale bywa także determinowany dodatkowymi kosztami, które jest zobowiązana ponieść firma, w związku z wypłatą wynagrodzenia.

Koniec w stosowaniu kosztów autorskich bez ograniczeń

Odpowiada: Renata Guza

Z kosztów autorskich korzystają zarówno osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jak i zatrudnione na podstawie umów o pracę. Korzystanie z kosztów autorskich jest korzystne podatkowo.

Czas na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpowiada: Renata Guza

Zgodnie z Art. 3 pkt 1, 3 i 3a Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego rok co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty są zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zatrudnianie studentów na umowy zlecenia

Odpowiada: Renata Guza

Popularną formą zatrudnienia studentów są umowy zlecenia. Ta forma jest szczególnie polecana przy pracach, które nie mają charakteru podporządkowania pracowniczego.

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl