Blog

Blog eksperta kadr i płac

17% podatku od wynagrodzeń

njn

Od 1 października 2019 roku będzie pobierana niższa zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, zleceniobiorcom, wykonawcom dzieł, członkom zarządu i rad nadzorczych oraz osobom zatrudnionym na podstawie kontraktów menadżerskich, oczywiście o ile nie przekroczą progu podatkowego.

lk

17 % podatku od wynagrodzeń, to nie jedyna zmiana jaka wchodzi od 1 października 2019 roku. Zwiększeniu ulegają także koszty uzyskania przychodu oraz nieznacznemu zmniejszeniu tzw. ulga podatkowa. Zmiany te oznaczają niższą zaliczkę na podatek dochodowy, co bezpośrednio przełoży się na wyższe wynagrodzenia netto.

O ile zyska pracownik na zmianie stawki podatkowej (obniżenie o 1 %)?

Jest to zależne od wysokości wynagrodzenia, które otrzymuje pracownik.

Przy wynagrodzeniu 3000 netto obowiązującym do 30 września 2019 roku, będzie to kwota 35 złotych netto więcej.

Oprócz tego pracownik „zyska” na podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu.

Miesięczne koszty uzyskania przychodu dla pracowników przysługują „z urzędu”. Aby były stosowane przy naliczaniu wynagrodzeń, nie wymaga się żadnego oświadczenia od pracownika:

tzw. zwykłe koszty uzyskania przychodu

250 złotych od 1 października 2019 r.

(111,25 złotych do 30 września 2019 r.)

Miesięczne koszty uzyskania przychodu dla pracowników, którzy dojeżdżają do pracy z innej miejscowości i którzy jednocześnie złożyli oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu:

tzw. podwyższone koszty uzyskania przychodu

300 złotych od 1 października 2019 r.

(139,06 złotych do 30 września 2019 r.)

 

Ile pracownik zyska na wzroście kosztów uzyskania przychodu?

250,00 – 111,25 = 138,75*17% = 23,59

lub

300,00 – 139,06 = 160,94*17% = 27,36

 

O taką kwotę (23,59 lub 27,36) pracownik otrzyma wyższe wynagrodzenie netto w porównaniu z wynagrodzeniem, jakie otrzymywał do 30 września 2019 roku, tylko w związku ze zwiększeniem kosztów uzyskania przychodu. Są to wartości przybliżone, ponieważ zarówno podstawę opodatkowania jak i zaliczkę na podatek zaokrągla się do pełnych złotych, uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzeń wypłacone i postawione do dyspozycji w danym miesiącu. W przypadku pracowników, którzy przekroczyli próg podatkowy, różnica będzie jeszcze większa.

 

Następuje też zmiana wartości tzw. miesięcznej ulgi podatkowej, uwzględnianej przez płatnika przy obliczaniu zaliczki na podatek, w pierwszym progu podatkowym. Ulga podatkowa może być uwzględniona tylko na podstawie złożonego PIT-2, w którym pracownik wskazuje płatnika (firmę) jako upoważnionego do uwzględniania ulgi podatkowej. Po przekroczeniu progu podatkowego, ulgi podatkowej nie uwzględnia się.

43,76 miesięczna ulga podatkowa od 1 października 2019 r.

(46,33 miesięczna ulga podatkowa do 30 września 2019 r.)

43,76 – 46,33 = minus 2,57

 

Reasumując: przy wynagrodzeniu 4210,18 brutto, tj. 3000 netto do 30 września 2019 roku (zwykłe koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa) przybliżony wzrost wynagrodzenia netto wygląda jak poniżej

plus

35,00 (z tytułu niżej zaliczki na podatek)

plus

23,59 (z tytułu wzrostu kosztów uzyskania przychodu)

minus

2,57 (z tytułu zmniejszenia ulgi podatkowej)

=

56,02

 

A co z zaliczkami pobranymi w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku?

Pobrane zaliczki 18% pozostają bez zmian, a po zakończeniu roku, w rozliczeniu rocznym podatek w pierwszej skali podatkowej wyniesie 17,75% podstawy opodatkowania. Jest to średnia zaliczka na podatek z całego roku 2019:

 

18% x 9 miesięcy + 17% x 3 miesiące = 162 + 51 = 213/12 miesięcy = 17,75%

 

Jeśli pracownik nie przepracował pełnego roku 2019 r. i chce uniknąć ryzyka dopłaty podatku po zakończeniu roku, może złożyć wniosek o pobieranie zaliczki 17,75% w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 roku.

Przykładowa treść wniosku:

 

 

Wzór wniosku WORD można pobrać tu: Wniosek o zaliczkę 17,75% w okresie 10-12 2019

Koszty uzyskania przychodu za cały rok 2019, także zostaną rozliczone proporcjonalnie już bezpośrednio w zeznaniu rocznym, które należy złożyć do 30 kwietnia 2020 roku, tj.

111,25 * 9 miesięcy + 250,00 * 3 miesiące = 1001,25 + 750,00 = 1751,25

lub

139,06 * 9 miesięcy + 300 * 3 miesiące = 1251,54 + 900,00 = 2151,54

 

Aktualna zmiana przepisów od 1 października 2019 roku, jest dopełnieniem zmian, jakie zostały wprowadzone z mocą od 1 sierpnia 2019 roku, dotyczących likwidacji podatku PIT dla osób do ukończenia 26 roku życia tzw. PIT dla młodych.

 

Firmy, które umawiają się z pracownikami na wynagrodzenie netto, staną przed dylematem, czy obniżyć pracownikom wynagrodzenie brutto, czy pozostawić niezmienioną kwotę brutto, tak aby pracownik otrzymał wyższe wynagrodzenie netto. Dotyczy to wynagrodzeń umownych (np. premii), które nie są zagwarantowane w umowach o pracę lub w regulaminach wynagradzania.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1835)

           

Autor:

Renata Guza-Kiliańska

Dział Outsourcingu Usług Kadrowo-Płacowych

Mac Auditor 

 

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Information about the selected provisions in connection with the epidemic of COVID-19, anti-crisis shield 2.0

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl