Blog

Blog eksperta kadr i płac

12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy. To już pewne!

Wczoraj w godzinach popołudniowych sejm przyjął poprawki senatu, prezydent zdążył nawet podpisać ustawę i jeszcze wczoraj udało się opublikować ją w dzienniku ustaw.

Dzisiaj weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117 http://dziennikustaw.gov.pl/).

Ustawa wprowadza dodatkowy, jednorazowy dzień 12 listopada 2018 r. jako dzień będący Świętem Narodowym. Ustawa stanowi, że jest to dzień wolny od pracy.

 

Skutki powyższej ustawy dla celów rozliczenia pracownika:

 

 

Dodatkowy jednorazowy dzień wolny

12 listopada 2018 r.

 

Minimalna ilość dni wolnych od pracy w listopadzie 2018 roku

10 dni

 

Maksymalna ilość dni pracujących w listopadzie 2018 roku

20 dni

 

Maksymalna ilość godzin pracy w listopadzie 2018 roku

160 godzin

 

Minimalny dodatek za pracę w nocy w listopadzie 2018 roku

2100/160*20% = 2,63 zł

 

Współczynnik do ekwiwalentu w 2018 roku

20,83

Ponadto, jeśli pracownik jest zatrudniony tylko przez część miesiąca w listopadzie, to sposób rozliczenia jego wynagrodzenia będzie inny niż przed wejściem w życie przepisu o dniu wolnym 12 listopada. Należy o tym pamiętać przy rozliczeniach, a jeśli pracownik został już rozliczony, bo np. zakończył pracę 5 listopada 2018 roku, należałoby wynagrodzenie przeliczyć na nowo i zrobić wyrównanie.

Proszę pamiętać także o tym, że złożone wcześniej przez pracowników wnioski urlopowe na 12 listopada 2018 roku, nie będą skutkować pomniejszeniem ilości dni urlopu możliwych do wykorzystania. Wniosek urlopowy na ten dzień będzie mieć taki sam skutek, jak wniosek urlopowy wypisany na niedzielę, która dla danego pracownika jest dniem wolnym od pracy.

Pierwotnie 12 listopada 2018 roku mieli nie świętować pracownicy jednostek handlowych, ale senat wprowadził poprawki do ustawy, które ostatecznie sejm przyjął.

W związku z pojawiającymi się różnymi opiniami dotyczących możliwości pracy jednostek handlowych 12 listopada, Państwowa Inspekcja Pracy zajęła stanowisko w tej sprawie:

„w związku z przyjęciem przez Sejm poprawki Senatu, w dniu 12 listopada 2018 r. obowiązywać będą ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta określone w przepisach ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni”

https://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/komunikaty-biezace/98917,ograniczenia-handlu-w-dniu-12-11-2018-r-stanowisko-pip.html

 

Autor: Renata Guza-Kiliańska 

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl