Blog

Blog eksperta kadr i płac

100 % udziałów w sp. z o.o. - część II

Odpowiada: Renata Guza

Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Udał się jeden biznes? To super! Może warto wystartować z następnym? Warto też zapoznać się z obowiązkami względem ZUS, które mogą istnieć także wtedy, gdy się nikogo nie zatrudnia. 

 

Jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z przepisami ZUS, opłaca składki społeczne z jednego tytułu, np. z jednej działalności gospodarczej. Natomiast składkę zdrowotną opłaca z każdej działalności, w której posiada 100% udziałów.

Jeśli posiadasz 100% udziałów w kilku spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością: musisz opłacać składkę zdrowotną z każdej z tych spółek. Jeśli Pani księgowa lub Pani kadrowa o tym nie poinformowały, to nie ciągnij tej współpracy dalej. Przyjdź do Mac Auditor.

Przedsiębiorca, który jest jednoosobowym udziałowcem sp. z o.o. w więcej niż jednej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jest zobowiązany opłacać wielokrotność określonej w przepisach składki zdrowotnej. 

PRZYKŁAD 1: Pan Maciej Wszędobylski jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce akcyjnej i osiąga wynagrodzenie 5000 brutto. Od wynagrodzenia z umowy o pracę są odprowadzane przez pracodawcę pełne składki ZUS. Oprócz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Pan Maciej posiada 100% udziałów w 4 różnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tego tytułu jest zobowiązany odprowadzać co miesiąc składki zdrowotne w poniższych wartościach (obowiązujących w roku 2015):

 

 • jako jednoosobowy wspólnik sp. z o.o. produkujących zabawki
  • 279,41 zł
 • jednoosobowy wspólnik sp. z o.o.  reklamowej 
  • 279,41 zł
 • jednoosobowy wspólnik sp. z o.o. sprzedającej pokrycia dachowe
  • 279,41 zł
 • jednoosobowy wspólnik sp. z o.o. prowadzącej usługi sprzątania
  • 279,41 zł

 RAZEM:      1117,64 zł

Pan Maciej wykazuje należne składki zdrowotne na jednej deklaracji ZUS DRA http://www.zus.pl/pliki/formularze/dra.pdf. Nie musi jej składać co miesiąc, jeśli nic nie zmieniło w stosunku do miesiąca poprzedniego. 

Ważne! Niezależnie od tego ile składek zdrowotnych się opłaca: składa się jedną deklarację ZUS DRA. Nie ma obowiązku składania deklaracji, jeśli nie nastąpiły żadne zmiany (np. zmniejszenie lub zwiększenie ilości działalności, od których należy opłacać składkę zdrowotną).

PRZYKŁAD 2: Czy pamiętacie Pana Filipa Ostrożnego, który handluje skórami? Jeśli nie: przeczytajcie koniecznie najpierw poprzedni artykuł.

Pan Filip Ostrożny zastanawia się nad rozszerzeniem działalności. Myśli o otworzeniu kilku nowych sklepów z tym samym asortymentem. A że nazwisko do czegoś zobowiązuje, udał się do doradcy po poradę, bo głowę do interesów ma, ale sam wie, że brak mu szerszego spojrzenia na sprawę. No i sam w swojej sprawie nie jest obiektywny. 

Dowiedział się od doradcy, że:

 • po pierwsze: zgodnie ze złotą zasadą ekonomii, nie należy wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka, 
 • po drugie: widoczna jest proekologiczna tendencja konsumentów, która wskazuje na stopniowe odejście od asortymentu wytwarzanego ze skór zwierzęcych, na rzecz artykułów pochodzenia roślinnego, 
 • po trzecie: dobrze byłoby mieć stałe zyski w trakcie całego roku, bo latem „skóry nie schodzą”. 

Po analizie danych, zebraniu opinii od rodziny i znajomych oraz swoich własnych przemyśleniach, postanowił rozproszyć środki. Bo ryzyko mniejsze. Jak jedna działka okaże się niewypałem, to jest szansa, że z innych będzie zysk. Zgromadzone środki zainwestował w kilka nowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. A że jest ostrożny, więc rozlokował środki w kilku odległych od siebie branżach i sam objął pełne udziały we wszystkich spółkach. Udało mu się zarejestrować wszystkie nowe spółki w czerwcu 2015 roku:

 • 2 czerwca: spółkę zajmującą się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami,
 • 8 czerwca: spółkę zajmującą się sprzedażą lodów,
 • 12 czerwca: spółkę zajmującą się wytwarzaniem kosmetyków z naturalnych składników,
 • 22 czerwca: spółkę zajmującą się sprzedażą artykułów ze skór ekologicznych.

W związku z tym, że w każdej z nowych spółek Pan Maciej Ostrożny jest jednoosobowym wspólnikiem spółki z o.o., będzie musiał ponieść koszt składki zdrowotnej z każdej z tych spółek. I będzie musiał to jakoś policzyć. Tylko nie wie jak. Proporcjonalnie? Bo żadna z działalności nie była prowadzona przez pełen miesiąc. Pan Maciej jest w błędzie. Musi ponieść pełen koszt składki zdrowotnej, niezależnie od tego przez ile dni w miesiącu była prowadzona działalność gospodarcza.  

Ważne! Składka zdrowotna jest niepodzielna. Niezależnie od tego czy działalność była prowadzona przez 1 dzień, przez 5 dni, czy przez pełen miesiąc: składka zdrowotna zawsze wynosi 279,41 zł (w roku 2015) z tytułu jednej działalności gospodarczej.       

Za czerwiec 2015 r. należy zapłacić:

 • składki społeczne („51”) 
  • 754,67 zł
 • składkę zdrowotną („52”) 
  • 279,41 zł x 5 spółek = 1397,05 zł
 • składkę na FP („53”) 
  • 58,20 zł

RAZEM:            2209,92 zł

Pan Maciej jest zobowiązany przepisami prawa opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i FP z jednego tytułu (pierwsza działalność gospodarcza: skóry zwierzęce), natomiast składkę zdrowotną opłaca z pięciu spółek (jedna „stara” oraz cztery zarejestrowane w czerwcu).

To prawda, że Pan Maciej ma środki na ZUS, że ma z czego płacić. Ale mimo że jest ostrożny, nie zadbał o to, by zminimalizować koszty. A wystarczyło, aby przekazał po jednym lub kilka udziałów w każdej z nowych spółek innym osobom. Może to być nawet ktoś z rodziny. Decyzję, czy warto: pozostawiam obecnym i przyszłym przedsiębiorcom. 

Podstawa prawna:

 • art. 8 ust. 6, art. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121)
 • art. 66 ust. 1 pkt c ustawy z dnia 27 sierpnia 20014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 581)

Inne źródła:

www.zus.pl

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl