Blog

Blog eksperta kadr i płac

100 % udziałów w sp. z o.o. - część II

Odpowiada: Renata Guza

Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Udał się jeden biznes? To super! Może warto wystartować z następnym? Warto też zapoznać się z obowiązkami względem ZUS, które mogą istnieć także wtedy, gdy się nikogo nie zatrudnia. 

 

Jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z przepisami ZUS, opłaca składki społeczne z jednego tytułu, np. z jednej działalności gospodarczej. Natomiast składkę zdrowotną opłaca z każdej działalności, w której posiada 100% udziałów.

Jeśli posiadasz 100% udziałów w kilku spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością: musisz opłacać składkę zdrowotną z każdej z tych spółek. Jeśli Pani księgowa lub Pani kadrowa o tym nie poinformowały, to nie ciągnij tej współpracy dalej. Przyjdź do Mac Auditor.

Przedsiębiorca, który jest jednoosobowym udziałowcem sp. z o.o. w więcej niż jednej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jest zobowiązany opłacać wielokrotność określonej w przepisach składki zdrowotnej. 

PRZYKŁAD 1: Pan Maciej Wszędobylski jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce akcyjnej i osiąga wynagrodzenie 5000 brutto. Od wynagrodzenia z umowy o pracę są odprowadzane przez pracodawcę pełne składki ZUS. Oprócz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Pan Maciej posiada 100% udziałów w 4 różnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tego tytułu jest zobowiązany odprowadzać co miesiąc składki zdrowotne w poniższych wartościach (obowiązujących w roku 2015):

 

 • jako jednoosobowy wspólnik sp. z o.o. produkujących zabawki
  • 279,41 zł
 • jednoosobowy wspólnik sp. z o.o.  reklamowej 
  • 279,41 zł
 • jednoosobowy wspólnik sp. z o.o. sprzedającej pokrycia dachowe
  • 279,41 zł
 • jednoosobowy wspólnik sp. z o.o. prowadzącej usługi sprzątania
  • 279,41 zł

 RAZEM:      1117,64 zł

Pan Maciej wykazuje należne składki zdrowotne na jednej deklaracji ZUS DRA http://www.zus.pl/pliki/formularze/dra.pdf. Nie musi jej składać co miesiąc, jeśli nic nie zmieniło w stosunku do miesiąca poprzedniego. 

Ważne! Niezależnie od tego ile składek zdrowotnych się opłaca: składa się jedną deklarację ZUS DRA. Nie ma obowiązku składania deklaracji, jeśli nie nastąpiły żadne zmiany (np. zmniejszenie lub zwiększenie ilości działalności, od których należy opłacać składkę zdrowotną).

PRZYKŁAD 2: Czy pamiętacie Pana Filipa Ostrożnego, który handluje skórami? Jeśli nie: przeczytajcie koniecznie najpierw poprzedni artykuł.

Pan Filip Ostrożny zastanawia się nad rozszerzeniem działalności. Myśli o otworzeniu kilku nowych sklepów z tym samym asortymentem. A że nazwisko do czegoś zobowiązuje, udał się do doradcy po poradę, bo głowę do interesów ma, ale sam wie, że brak mu szerszego spojrzenia na sprawę. No i sam w swojej sprawie nie jest obiektywny. 

Dowiedział się od doradcy, że:

 • po pierwsze: zgodnie ze złotą zasadą ekonomii, nie należy wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka, 
 • po drugie: widoczna jest proekologiczna tendencja konsumentów, która wskazuje na stopniowe odejście od asortymentu wytwarzanego ze skór zwierzęcych, na rzecz artykułów pochodzenia roślinnego, 
 • po trzecie: dobrze byłoby mieć stałe zyski w trakcie całego roku, bo latem „skóry nie schodzą”. 

Po analizie danych, zebraniu opinii od rodziny i znajomych oraz swoich własnych przemyśleniach, postanowił rozproszyć środki. Bo ryzyko mniejsze. Jak jedna działka okaże się niewypałem, to jest szansa, że z innych będzie zysk. Zgromadzone środki zainwestował w kilka nowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. A że jest ostrożny, więc rozlokował środki w kilku odległych od siebie branżach i sam objął pełne udziały we wszystkich spółkach. Udało mu się zarejestrować wszystkie nowe spółki w czerwcu 2015 roku:

 • 2 czerwca: spółkę zajmującą się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami,
 • 8 czerwca: spółkę zajmującą się sprzedażą lodów,
 • 12 czerwca: spółkę zajmującą się wytwarzaniem kosmetyków z naturalnych składników,
 • 22 czerwca: spółkę zajmującą się sprzedażą artykułów ze skór ekologicznych.

W związku z tym, że w każdej z nowych spółek Pan Maciej Ostrożny jest jednoosobowym wspólnikiem spółki z o.o., będzie musiał ponieść koszt składki zdrowotnej z każdej z tych spółek. I będzie musiał to jakoś policzyć. Tylko nie wie jak. Proporcjonalnie? Bo żadna z działalności nie była prowadzona przez pełen miesiąc. Pan Maciej jest w błędzie. Musi ponieść pełen koszt składki zdrowotnej, niezależnie od tego przez ile dni w miesiącu była prowadzona działalność gospodarcza.  

Ważne! Składka zdrowotna jest niepodzielna. Niezależnie od tego czy działalność była prowadzona przez 1 dzień, przez 5 dni, czy przez pełen miesiąc: składka zdrowotna zawsze wynosi 279,41 zł (w roku 2015) z tytułu jednej działalności gospodarczej.       

Za czerwiec 2015 r. należy zapłacić:

 • składki społeczne („51”) 
  • 754,67 zł
 • składkę zdrowotną („52”) 
  • 279,41 zł x 5 spółek = 1397,05 zł
 • składkę na FP („53”) 
  • 58,20 zł

RAZEM:            2209,92 zł

Pan Maciej jest zobowiązany przepisami prawa opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i FP z jednego tytułu (pierwsza działalność gospodarcza: skóry zwierzęce), natomiast składkę zdrowotną opłaca z pięciu spółek (jedna „stara” oraz cztery zarejestrowane w czerwcu).

To prawda, że Pan Maciej ma środki na ZUS, że ma z czego płacić. Ale mimo że jest ostrożny, nie zadbał o to, by zminimalizować koszty. A wystarczyło, aby przekazał po jednym lub kilka udziałów w każdej z nowych spółek innym osobom. Może to być nawet ktoś z rodziny. Decyzję, czy warto: pozostawiam obecnym i przyszłym przedsiębiorcom. 

Podstawa prawna:

 • art. 8 ust. 6, art. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121)
 • art. 66 ust. 1 pkt c ustawy z dnia 27 sierpnia 20014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 581)

Inne źródła:

www.zus.pl

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Ograniczenie podstawy składek emerytalno-rentowych będzie nadal obowiązywać w 2019 roku. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Wczoraj, tj. 14 listopada 2018 roku, o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (Sygn. Akt Kp1/18) w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego ustawy zmieniającej przepisy regulujące system ubezpieczeń społecznych.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl